Ngày 18.4, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nghiên cứu khoa học. Chương trình được phát trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Sáng ngày 19-4, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho 222 cán bộ, công chức Mặt trận từ thành phố đến phường, xã; chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 21/4/2018.