Sáng mùng 6 Tết (27-1), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thăm, chúc Tết đầu năm cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) tại Trung tâm Hành chính thành phố.

Văn bản chỉ đạo điều hành