Ngày 21-9, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm B quan trọng, với tổng mức đầu tư gần 681 tỷ đồng từ nguồn nhân sách thành phố. Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì kỳ họp.

Ngày 21-9, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm B quan trọng, với tổng mức đầu tư gần 681 tỷ đồng từ nguồn nhân sách thành phố. Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì kỳ họp.

Văn bản chỉ đạo điều hành