Chiều 25-3, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng với Công ty Nemo Partners TMS (Hàn Quốc). Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp địa phương và Hàn Quốc chứng kiến lễ ký kết.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử