Thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố, sáng 26-5, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 2. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì chương trình.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử