Chiều 17-5, UBND thành phố tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI thành phố Đà Nẵng năm 2019”, nhằm tìm hiểu nguyên nhân hạn chế, đề xuất giải pháp cải thiện từng chỉ số thành phần trong PCI của Đà Nẵng những năm tiếp theo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, đồng thời, thảo luận và tìm kiếm các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Chiều 17-5, UBND thành phố tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI thành phố Đà Nẵng năm 2019”, nhằm tìm hiểu nguyên nhân hạn chế, đề xuất giải pháp cải thiện từng chỉ số thành phần trong PCI của Đà Nẵng những năm tiếp theo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, đồng thời, thảo luận và tìm kiếm các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử