Đúng 15 giờ 15 chiều nay, 18-11, chiếc chuyên cơ chở Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, mở đầu cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên đến khu vục châu Á của Tổng thống kể từ ngày nhậm chức vào tháng 7-2017

Đúng 15 giờ 15 chiều nay, 18-11, chiếc chuyên cơ chở Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, mở đầu cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên đến khu vục châu Á của Tổng thống kể từ ngày nhậm chức vào tháng 7-2017

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử