Chiều 18-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, chủ trì Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác quản lý, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện tín dụng chính sách tại các xã/phường. Đây là lần đầu tiên một hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, kiểm tra giám sát tại xã/phường được tổ chức, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.

Ngày 18-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Phước Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử