Sáng 3-10, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND thành phố thảo luận, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, trong đó có việc xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính một số khu đất, dự án.

Sáng 3-10, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng về nghiên cứu, khảo sát thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố. Dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lấy "xây" để "chống" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 3-10, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng về nghiên cứu, khảo sát thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố. Dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh.