Ngày 25-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tiếp bà Jeong Min Kim - Phó Giám đốc Quốc gia Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Tại buổi tiếp, bà Jeong Min Kim - Phó Giám đốc Quốc gia Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng về sự phát triển năng động của thành phố trong thời gian qua.

Ngày 26- 6 Thường trực HĐND thành phố đã có buổi họp thường kỳ với lãnh đạo UBND và UBMTTQ thành phố. Nội dung chủ yếu của cuộc họp nhằm rà soát đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử