Ngày 15-8, Cục Thuế Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân có sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước trong năm 2017. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đến dự.

Ngày 14-8, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp (HĐĐPMLKN) thành phố tổ chức sơ kết chương trình khởi nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động khởi nghiệp năm 2016- 2017. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiêm Chủ tịch HĐĐPMLKN đến dự và chủ trì Hội nghị.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử