Chiều 14-8, Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Quân khu 5) và Đội Y học Dự phòng (Bệnh viện Quân y 17) đã điều động 5 xe các loại cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai phun xịt tại các khu vực điều trị và các khoa phòng của Bệnh viện Quân Y 17 (C17) nhằm đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân và an toàn phòng dịch tại các cơ sở y tế.

Tại các chợ, đã ghi nhận tình hình mua bán trật tự, giữ khoảng cách an toàn …Người mua, người bán cũng bày tỏ sự đồng tình về cách phân chia tần suất đến chợ. Nhiều tiểu thương đã thể hiện tinh thần sẻ chia chung tay chống dịch, mau cho dịch bệnh chóng qua để trở lại cuộc sống bình thường. Tuy vậy, cũng theo phản ảnh của một số người dân tại một vài chợ có hiện tượng tăng giá hàng hóa hơn so với trước đây.

Tại các chợ, đã ghi nhận tình hình mua bán trật tự, giữ khoảng cách an toàn …Người mua, người bán cũng bày tỏ sự đồng tình về cách phân chia tần suất đến chợ. Nhiều tiểu thương đã thể hiện tinh thần sẻ chia chung tay chống dịch, mau cho dịch bệnh chóng qua để trở lại cuộc sống bình thường. Tuy vậy, cũng theo phản ảnh của một số người dân tại một vài chợ có hiện tượng tăng giá hàng hóa hơn so với trước đây.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử