Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 09-6, Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Truy xuất nguồn gốc thực phẩm điện tử: Nâng cao chất lượng - điểm đến an toàn.

Văn bản chỉ đạo điều hành