Bảo tàng Đà Nẵng vừa cho biết, vào ngày 22-5, trong quá trình thi công bờ kè biển tại khu vực phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, công nhân của đơn vị thi công đã phát hiện một khẩu súng thần công thời nhà Nguyễn và có niên đại 200 năm.

Bảo tàng Đà Nẵng vừa cho biết, vào ngày 22-5, trong quá trình thi công bờ kè biển tại khu vực phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, công nhân của đơn vị thi công đã phát hiện một khẩu súng thần công thời nhà Nguyễn và có niên đại 200 năm.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử