Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 186/QĐ-UBND V/v thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại thành phố Đà Nẵng 20/01/2021 Quyết định
2 180/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ công tác liên ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/01/2021 Quyết định
3 509/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn,vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng 09/02/2021 Quyết định
4 25/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2021 09/02/2021 Kế hoạch
5 26/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2021 09/02/2021 Kế hoạch
6 23/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2021 09/02/2021 Kế hoạch
7 511/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn TP Đà Nẵng 09/02/2021 Quyết định
8 507/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Nhà khách UBND thành phố Đà Nẵng 09/02/2021 Quyết định
9 528/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại TP Đà Nẵng thành Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng 09/02/2021 Quyết định
10 28/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn TP Đà Nẵng 09/02/2021 Kế hoạch