Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 2610/QĐ-UBND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét sông Tây Tịnh. Địa điểm:xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng 29/11/2023 Quyết định
2 2602/QĐ-UBND V/v phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ 28/11/2023 Quyết định
3 2619/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 29/11/2023 Quyết định
4 2621/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất ký hiệu A1.2.1 thuộc vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 30/11/2023 Quyết định
5 2620/QĐ-UBND V/v bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Hải Châu 30/11/2023 Quyết định
6 2609/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/11/2023 Quyết định
7 2615/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng 29/11/2023 Quyết định
8 53/2023/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 29/11/2023 Quyết định
9 2616/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng 29/11/2023 Quyết định
10 217/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/11/2023 Kế hoạch