Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 2131/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 16/06/2021 Quyết định
2 3762/UBND-KSTT V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 19/06/2021 Công văn
3 2143/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty Cổ phần Túi xách Đà Nẵng tại khu đất số 291/9 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà 17/06/2021 Quyết định
4 3729/UBND-VKTXH V/v nghiên cứu đóng góp của các ngành kinh tế chủ lực vào tăng trưởng kinh tế TP 17/06/2021 Công văn
5 3632/UBND-SNV V/v tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP 16/06/2021 Công văn
6 2111/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Tổ công tác lập Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực 15/06/2021 Quyết định
7 115/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC trên địa bàn TP 14/06/2021 Kế hoạch
8 3597/UBND-SKHĐT Rà soát, đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 14/06/2021 Công văn
9 114/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 14/06/2021 Kế hoạch
10 2089/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước 14/06/2021 Quyết định