Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 5689/UBND-KGVX V/v hướng dẫn triển khai thực hiện cáp giấy đi đường QRCode 03/09/2021 Công văn
2 5682/UBND-LĐTBXH V/v gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 03/09/2021 Công văn
3 5688/UBND-ĐTĐT V/v hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào thành phố 03/09/2021 Công văn
4 465/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 02/9/2021 05/09/2021 Thông báo
5 2906/QĐ-UBND V/v quy định giá đất ở tái định cư đường 5,5m, Dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng tại xã Hòa Liên huyện Hòa Vang 04/09/2021 Quyết định
6 2907/QĐ-UBND V/v quy định giá đất ở tái định cư đường 5,5m, Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa khu Công nghệ cao và Khu phụ trợ phục vụ dự án khu Công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang 04/09/2021 Quyết định
7 2908/QĐ-UBND V/v quy định giá đất ở tái định cư đường 5,5m, Dự án Khu đất có ký hiệu A2-12 thuộc Dự án Vệt khai thác quỹ đất hai bên đường Nguyễn Tất Thành nối dài tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang 04/09/2021 Quyết định
8 2909/QĐ-UBND V/v quy định giá đất ở tái định cư đường 7,5m, thuộc Dự án Khu tái định cư Tân Trà phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn theo mặt bằng giá đất tại Quyết định 35/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND TP 04/09/2021 Quyết định
9 2910/QĐ-UBND V/v quy định giá đất ở tái định cư đường 7,5m (3,0-7,5-3,0)m, thuộc dự án Khu tái định cư Mỹ Đa Tây phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn theo mặt bằng giá đất tại Quyết định 58/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND TP 04/09/2021 Quyết định
10 467/TB-VP Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 04/9/2021 05/09/2021 Thông báo