Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 8056/UBND-STTTT V/v đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 30/11/2021 Công văn
2 129/TB-UBND Thông báo về tổng hợp kết quả thực hiện rà soát đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc UBND TP 30/11/2021 Thông báo
3 3836/QĐ-UBND V/v phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 29/11/2021 Quyết định
4 8037/UBND-NC Thực hiện Quy định số 2780-QĐ/TU ngày 23/11/2021 của Thành ủy Đà Nẵng 30/11/2021 Công văn
5 8052/UBND-ĐTĐT Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 30/11/2021 Công văn
6 7989/UBND-SCT V/v tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 29/11/2021 Công văn
7 204/KH-UBND Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch TP Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới 27/11/2021 Kế hoạch
8 3805/QĐ-UBND V/v điều chỉnh QĐ số 5318/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND TP về quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác GPMB, thi công dự án trên địa bàn TP 29/11/2021 Quyết định
9 7997/UBND-KT V/v tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung 29/11/2021 Công văn
10 205/KH-UBND Kế hoạch Truyền thông về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 29/11/2021 Kế hoạch