Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
21 2969/QĐ-UBND V/v cho phép Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 11 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu 17/11/2022 Quyết định
22 6291/UBND-SVHTT V/v tăng cường công tác quản lý tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố 16/11/2022 Công văn
23 2944/QĐ-UBND V/v thành lập và ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố 15/11/2022 Quyết định
24 24/2022/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 11/11/2022 Quyết định
25 23/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý 11/11/2022 Quyết định
26 22/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý 11/11/2022 Quyết định
27 6126/UBND-TTTP V/v tiếp tục thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 10/11/2022 Công văn
28 2900/QĐ-UBND V/v uỷ quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng danh mục dịch vụ sự nghiệp y tế công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/11/2022 Quyết định
29 2901/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng 10/11/2022 Quyết định
30 196/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2022 09/11/2022 Kế hoạch