Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
21 31/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 05/09/2023 Quyết định
22 1905/QĐ-UBND V/v đính chính Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của UBND thành phố Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 31/08/2023 Quyết định
23 1886/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá thuê mặt bằng có thời hạn đối với khu đất Trường THPT số 1 mặt tiền đường Trương Chí Cương, phường Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 30/08/2023 Quyết định
24 1885/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá thuê mặt bằng có thời hạn đối với khu đất có ký hiệu A-13 thuộc dự án khu TĐC cuối tuyến Bạch Đằng Đông 30/08/2023 Quyết định
25 1882/QĐ-UBND V/v điều chỉnh tên đơn vị thuê đất và điều chỉnh nội dung về mục đích sử dụng đất đối với khu đất tại phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn để sử dụng làm Trung tâm kỹ thuật Viễn thông quốc tế Đà Nẵng 30/08/2023 Quyết định
26 4661/UBND-TH V/v triển khai Thông báo 332/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 17/08/2023 29/08/2023 Công văn
27 1935/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả đấu giá cho thuê mặt bằng có thời hạn đối với khu đất có ký hiệu 5.2 đường Hà Kỳ Ngộ thuộc phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 07/09/2023 Quyết định
28 1891/QĐ-UBND V/v Ban hành Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của UBND thành phố Đà Nẵng 31/08/2023 Quyết định
29 06/CT-UBND Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hẹ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ 05/09/2023 Chỉ thị
30 4661//UBND-TH V/v triển khai Thông báo số 332/TB-VPCP ngày 17/8/2023 của Văn phòng Chính phủ 29/08/2023 Công văn