Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
21 06/2023/QĐ-UBND Ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn TP Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng 20/02/2023 Quyết định
22 29/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn TP ĐN 13/02/2023 Kế hoạch
23 05/2023/QĐ-UBND V/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng 16/02/2023 Quyết định
24 04/2023/QĐ-UBND V/v bãi bỏ quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND thành phố quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn TPĐN 16/02/2023 Quyết định
25 259/QĐ-UBND V/v hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Khu vực Siêu thị Mini tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng 15/02/2023 Quyết định
26 267/QĐ-UBND V/v công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 16/02/2023 Quyết định
27 03/2023/QĐ-UBND V/v bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 10/02/2023 Quyết định
28 25/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” 09/02/2023 Kế hoạch
29 241/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và neo đậu của các tàu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/02/2023 Quyết định
30 598/UBND-TH V/v triển khai kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 13/02/2023 Công văn