Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
4361 Quyết định số 4146/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐCP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TP.
4362 Công văn số 5205/UBND-VX V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/2012/NĐ-CP và Thông tư số 12/2013/TT-BYT.
4363 Quyết định số 4172/ QĐ- UBND V/v phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1:500 Khu tái định cư phục vụ giải toả phần mở rộng Khu Công nghệ cao và Khu phụ trợ Khu Công nghệ cao(khu vực Hoà Sơn)
4364 Chỉ thị số 08/CT-UBNDVề việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2013
4365 Quyết định số 4158/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án Khu vực nút giao thông Ngã Ba Huế
4366 Quyết định số 4047/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1:500 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.
4367 Quyết định số 3843 /QĐ-UBND V/v phê duyệt Tổng mặt bằng Quy hoạch chi tiết khu CN thông tin tập trung số 2
4368 Quyết định số 4005/QĐ-UBND V/v Công nhận Chợ Siêu thị Đà Nẵng là chợ hạng 1
4369 cv 4779.doc
4370 Công văn số 4779/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm và tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013