V/v bãi bỏ Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 11-10-2021 07:11
Số văn bản 3137/QĐ-UBND
Trích yếu V/v bãi bỏ Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 06/10/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v bãi bỏ Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng