V/v bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn TP Đà Nẵng
Đăng ngày 08-10-2021 16:12
Số văn bản 6781/UBND-STC
Trích yếu V/v bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn TP Đà Nẵng
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 07/10/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn TP Đà Nẵng