V/v ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030
Đăng ngày 27-06-2022 14:28
Số văn bản 1701/QĐ-UBND
Trích yếu V/v ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/06/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 24/06/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030