V/v ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND TP về quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương uỷ thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Đà Nẵng
Đăng ngày 30-06-2022 16:00
Số văn bản 13/2022/QĐ-UBND
Trích yếu V/v ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND TP về quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương uỷ thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/06/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 29/06/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng