Thông báo về việc tìm người đã đến khu vực có khả năng lây nhiễm Covid-19
Đăng ngày 17-05-2021 13:10

UBND phường Khuê Trung thông báo về việc tìm người đã đến khu vực có khả năng lây nhiễm Covid-19: Tại quán cơm gà Lộc Ký - số 272 Cách mạng tháng 8, tổ 15, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ trong khoảng thời gian từ 2/5/2021 đến 08/5/2021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT