Khẩn trương rà soát nhập cảnh, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch COV1D- 19
Đăng ngày 25-03-2020 09:19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 39/BCĐ-SYT ngày 23-3-2020 yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục khẩn trương thực hiện việc rà soát nhập cảnh, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch COV1D- 19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, các cấp thẩm quyền và các văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

Cụ thể, đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng căn cứ chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền, đề nghị các hãng hàng không thực hiện việc hướng dẫn hành khách nhập cành hoàn chỉnh khai báo y tế điện từ ngay tại máy bay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay; đồng thời,phối hợp với ngành y tế và các cơ quan chức năng tiến hành phân luồng hành khách Việt Nam và khách nước ngoài để thực hiện hiệu quả việc cách ly y tế. Trong trường hợp ùn tắc máy bay, thực hiện việc kiểm dịch y tế tại cơ sở cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cũng đề nghị Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng bám sát chỉ đạo của cơ quan chủ quản và các cấp thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh; nếu là trường hợp được miễn thị thực hoặc có Giấy miễn thị thực nhập cảnh thì khi nhập cảnh phải có Giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19) do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và Giấy này được cơ quan y tế Việt Nam chấp thuận. Biện pháp này không áp dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ.

Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Ngoại vụ, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng liên quan trong quá trình rà soát để tổ chức cách ly tập trung đối với các hành khách nhập cảnh từ các nước, các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 được nêu chi tiết tại Công văn số 1338/CV-BCĐ ngày 17-3-2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 (Công văn 1338). Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng nhằm ngăn chặn tối đa dịch bệnh xâm nhập vào thành phố Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng và các đơn vị chức năng liên quan thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tổ chức sàng lọc các trường hợp nhập cảnh từ trên máy bay, kiểm soát về y tế tại các sân bay và xét nghiệm đối với hành khách nhập cảnh; hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện, xã, phường, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức cách ly tập trung và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với người nhập cảnh từ các nước, các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 được nêu chi tiết tại Công văn 1338. Đối với các nước ASEAN, ưu tiên lấy mẫu của hành khách đến từ Malaysia. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 18-3-2020.

Cụ thể, người nước ngoài được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung do UBND thành phố ban hành quyết định thiết lập, gồm: Khách sạn Sam Grand, địa chỉ số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà; Khách sạn Golden Rose, địa chỉ số 56 đường Loseby, quận Sơn Trà; Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, địa chỉ số 2 đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, và một số cơ sở khác theo dự kiến trong trường hợp các khách sạn nêu trên không còn chỗ thu dung. Người Việt Nam và người Việt Nam định cư tại nước ngoài (Việt kiều) được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh, số 86 Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu, và một số cơ sở khác theo dự kiến trong trường hợp Trung tâm không còn chỗ thu dung.

Việc tổ chức cách ly y tế tập trung được thực hiện theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12-3-2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Trong trường hợp cần giảm mật độ cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn sổ 569/BYT-DP ngày 9-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện việc giảm lượng người cách ly tập trung tại các tỉnh có cửa khẩu.

Sở Y tế có nhiệm vụ phối hợp với UBND các quận, huyện, Công an thành phố, Sở Du lịch và các đơn vị chức năng liên quan hướng dẫn, giám sát thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, giám sát y tế đối với người nhập cảnh về từ hoặc từng đi qua các nước, các quốc gia, vùng lãnh thổ khác không thuộc các nước và các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 được nêu chi tiết tại Công văn 1338; việc thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, giám sát y tế được thực hiện theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12-3-2020 của Bộ trường Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVTD-19. Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để kịp thời phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế theo quy định, đảm bảo yêu cầu phục vụ phòng, chống chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị các phương án nóng và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch; đảm bảo năng lực, nguồn lực, tiếp tục thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm để áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế phù hợp; triển khai rộng rãi việc xét nghiệm và lưu ý xét nghiệm đối với các trường hợp yếm thế trong xã hội trên cơ sở chỉ đạo của Bộ chủ quản và các cấp có thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cũng đề nghị Sở Y tế phát động và thực hiện đợt thi đua đặc biệt trong ngành y tế thành phố, huy động toàn lực lượng của ngành, người có chuyên môn y tế (kể cả người về hưu) ở tất cả các tuyến cho phòng, chống dịch. Phối hợp với UBND các quận, huyện và Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị chức năng liên quan thực hiện các biện pháp truyền thông phù hợp để khuyến cáo ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia đình, chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người cao tuổi theo dõi sức khỏe, khai báo y tế tự nguyện. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất các địa điểm đủ điều kiện có thể thiết lập khu cách ly tập trung và sẵn sàng tiếp nhận cách ly trong trường hợp khu cách ly của quân đội bị quá tải.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có nhiệm vụ bám sát chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo bố trí phương tiện tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung theo quy định đối với người Việt Nam và người Việt Nam định cư tại nước ngoài (Việt kiều) nhập cảnh từ các nước, các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 được nêu chi tiết tại Công văn 1338. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, xã phường, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục duy trì, đảm bảo hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố; hướng dẫn người nhập cảnh từ nước ngoài khai báo y tế, rà soát, sàng lọc, kịp thời áp đụng các biện pháp cách ly theo quy định, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sờ Y tế và các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn thành phố, các cơ quan thành viên Ban Chi đạo tiếp tục chi đạo, phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, khai báo y tế tự nguyện, các điển hình tốt trong phòng, chống dịch; tiếp tục lên án và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành việc cách ly theo quy định. Sở Ngoại vụ theo dõi sát chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các nước ASEAN, khu vực và trên thế giới để kịp thời thông báo, kiến nghị Ban Chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Du lịch, Công an thành phố, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo thực hiện giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn (ngoài các cơ sở do quân đội quản lý); đồng thời, giám sát hiệu quả các trường hợp cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung theo quy định; bảo đảm cách ly, giám sát đúng đối tượng, đủ thời gian theo quy định; nghiêm cấm việc kỳ thị người mắc bệnh, người nghi mắc bệnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, tổ chức phát động phòng trào và tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGÔ HUYỀN

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT