[Infographic]: Hoạt động vận chuyển hành khách được phép hoạt động
Đăng ngày 28-07-2020 16:47, Lượt xem: 1255

Sở Giao thông vận tải thành phố vừa ban hành Thông báo số 3072/TB-SGTVT ngày 27-7-2020 về việc dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn thành phố kể từ 00 giờ 00 ngày 28-7-2020 đến khi có thông báo mới. Trong đó quy định các hoạt động vận chuyển hành khách không được phép và được phép hoạt động như sau:

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác