Thông báo các biện pháp giám sát, cách ly đối với trường hợp công dân trở về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác
Đăng ngày 05-02-2021 09:03

Sở Y tế thành phố thông báo các biện pháp giám sát, cách ly đối với trường hợp công dân trở về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT