BHXH thành phố đồng hành cùng người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19
Đăng ngày 24-09-2021 06:40

Nhằm thông tin một số kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ và giải đáp, trả lời các vướng mắc của người lao động, người sử dụng lao động, ngày 23-9, Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “BHXH Thành phố đồng hành cùng người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19”.

Nghị quyết 68/NQ-CP bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ mới 

Thông tin tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết: "Nghị quyết số 68/NQ-CP được xây dựng dựa trên nguyên tắc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; đơn giản, dễ tiếp cận, giảm thiểu thời gian, thủ tục hành chính và các tiêu chí, điều kiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Qua đó, phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chính sách và nguồn lực để thực hiện. Nghị quyết số 68/NQ-CP tập trung hỗ trợ đối tượng NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế".


Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Giám đốc BHXH thành phố thông tin những chính sách hỗ trợ mới của Nghị quyết 68/NQ-CP 

Ông Nguyễn Hùng Anh thông tin thêm, so với trước đây, Nghị quyết có bổ sung nhiều chính sách mới như: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ; Hỗ trợ NLĐ ngừng việc; Hỗ trợ trẻ em, lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ; Hỗ trợ đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tết (F1); Hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) và hướng dẫn viên du lịch; Cho vay trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Nghị quyết cũng phân quyền cho các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách để xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ đối với NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do COVID-19.

Trả lời câu hỏi của Công ty TNHH Phú Gia Lâm, quận Hải Châu, Đà Nẵng về các thủ tục khi khi thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ông Trần Anh Huy - Phó Trưởng phòng Quản lý thu BHXH thành phố: "Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghiệp theo Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 không phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào".

Theo đó, NSDLĐ vẫn thực hiện đăng ký tham gia và đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành, nhưng áp dụng mức đóng bằng 0 đồng. Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo chính sách này (từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022) vẫn được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mọi chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian này vẫn được bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Ông Trần Anh Huy thông tin thêm, theo quy định tại Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23, NSDLĐ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022), bao gồm cả các doanh nghiệp thành lập mới từ sau ngày 01/9/2021.

Đại diện các phòng chuyên môn - nghiệp vụ (BHXH thành phố) trả lời câu hỏi của bạn đọc

Liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng phòng Chế độ BHXH thành phố cho biết, theo quy định tại Nghị quyết số 68, Quyết định số 23 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động thì trong thời gian giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trong 12 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022), người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, vẫn thuộc đối tượng áp dụng của chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Về thủ tục giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ông Trương Công Hùng cho biết, trên cơ sở dữ liệu quản lý thu cơ quan bảo hiểm xã hội lập và gửi đơn vị Thông báo giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trường hợp đơn vị có người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên) thì đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH (Mẫu số D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Chủ động triển khai các thủ tục về dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động

Về vấn đề dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động theo quy định tại nghị quyết số 68 và Quyết định số 23, ông Nguyễn Hùng Anh cho biết, ngay sau khi BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021, BHXH thành phố đã tổ chức Hội nghị giao ban, quán triệt; ban hành văn bản hướng dẫn gửi tất cả đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo, quán triệt các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện: không để phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định; không để hồ sơ quá hạn; không để chuyển đi, chuyển lại nhiều lần; thực hiện chuyển ngay trong ngày làm việc... Đồng thời, thực hiện khai báo, cập nhật phần mềm, đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ theo hình thức giao dịch điện tử.

BHXH thành phố cũng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các công việc theo quy định. Tính đến ngày 21/9/2021, BHXH thành phố đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 11 đơn vị với 1.091 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 3.664 triệu đồng; Thực hiện giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 9.051 đơn vị, 175.313 lao động với số tiền 15.011 triệu đồng; Xác nhận danh sách tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc cho 8.654 lao động của 473 đơn vị.


Đại diện các phòng chuyên môn - nghiệp vụ (BHXH thành phố) trả lời câu hỏi của bạn đọc

Đại diện BHXH thành phố cho biết thêm, Theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì “người đang hưởng lương hưu hằng tháng” không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, do đó không thuộc đối tượng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 là 6 tháng. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện Quyết định số 23) thì người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các Quỹ bảo hiểm xã hội còn lại: Quỹ ốm đau, thai sản; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trong thời gian này, người lao động sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

Trả lời câu hỏi của Công ty Dệt may Hòa Thọ về việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khi hết thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện theo Quyết định số 23), ông Trương Công Hùng cho biết, theo quy định, khi hết thời gian tạm dừng đóng theo quy định, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH.

Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.


Toàn cảnh buổi đối thoại trực tuyến

BHXH thành phố đã làm gì để đồng hành cùng NLĐ, NSDLĐ 

Chia sẻ tại buổi đối thoại trực tuyến, ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết: "Có thể nói, hầu như tất cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động đều khó khăn. Đồng hành cùng NLĐ, NSDLĐ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, BHXH thành phố tập trung thực hiện cải cách hành chính, giảm thiều thời gian giải quyết hồ sơ; đồng thời, tham mưu văn bản của UBND thành phố đề xuất, kiến nghị Trung ương giải quyết theo thẩm quyền".

Theo đó, BHXH thành phố đã đề xuất sửa đổi điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo hướng: Tính số lao động giảm (15%) bao gồm cả số lao động ngừng việc, nhằm tạo điều kiện mở rộng đối tượng được tiếp cận chính sách này; đề xuất có sách miễn, giảm lãi chậm đóng tùy theo mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Về xác nhận Danh sách người lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: Hiện nay, cơ quan BHXH đã thực hiện xác nhận toàn bộ hồ sơ trên môi trường điện tử. Trong khi đó, Ngân hàng chính sách vẫn đề nghị đơn vị phải có bản hồ sơ giấy, cơ quan BHXH ký xác nhận để lưu hồ sơ. BHXH thành phố cũng tham mưu đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các cơ quan thẩm quyền có giải pháp để đơn vị không cần phải thực hiện thêm thủ tục, hồ sơ giấy.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT