Phát huy hiệu quả của các xe lưu động trong tổ chức tiêm chủng và lồng ghép tuyên truyền trực quan đến người dân
Đăng ngày 28-11-2022 20:44, Lượt xem: 337

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban nghe báo cáo tình hình triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tuần vừa qua, vào chiều 28-11.

Theo báo cáo, tuần vừa qua (từ ngày 21 đến 27-11-2022), các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả của vaccine trong phòng, chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19 với phương châm “Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”. Đồng thời, thực hiện rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc quản lý chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ liều theo quy định.

Đặc biệt, UBND các quận, huyện đã chỉ đạo UBND phường, xã phối hợp với các trường học trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp hiệu quả để vận động, mời phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ tham gia tiêm chủng đủ mũi vaccine phòng COVID-19. Tiếp tục thực hiện truyền thông liên tục các thông điệp tuyên truyền về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên các phương tiện thông tin tại địa phương; truyền tải nội dung đến các Tổ trưởng Tổ dân phố, các Bí thư chi bộ, Hội phụ nữ và các hội, đoàn thể phường để lồng ghép trong các cuộc họp, tuyên truyền, phổ biến cho người dân đi tiêm chủng.

Cùng với việc chỉ đạo các trường học trên địa bàn quận phát động chiến dịch tiêm chủng tháng 11-2022, trong đó cán bộ lãnh đạo, giáo viên phải gương mẫu đi đầu trong tham gia tiêm chủng; hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho đội ngũ giáo viên, người lao động, người chăm sóc trẻ; các địa phương đã xây dựng các phương án bố trí điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn và theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận. Trong tuần, ngoài các điểm tiêm thiết lập tại Trung tâm y tế quận, huyện và Trạn Y tế xã, phường, các địa phương đã thiết lập các điểm tiêm lưu động tại các trường với 87 bàn tiêm để tổ chức tiêm chủng.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng các địa phương, các ngành nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng trên toàn thành phố; nhờ đó, số lượng mũi tiêm thực hiện trong tuần tăng lên rõ rệt với 7.156 mũi, tăng 630% so với tuần trước. Trong đó, đáng ghi nhận là việc tổ chức tiêm chủng có hiệu quả cho các tiểu thương tại chợ thuộc quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, số lượng mũi tiêm ở một số nhóm đối tượng vẫn còn thấp, như tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi chỉ được 220 mũi; tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chỉ được 275 mũi; tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp đối với các đối tượng thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (24,1%), Đại học Đà Nẵng (14,1%).

Nhấn mạnh việc vẫn còn nhiều nội dung chỉ tiêu cần phải đạt trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến đề nghị các đơn vị, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản đã ban hành, đẩy mạnh việc triển khai tiêm chủng cho các đối tượng thuộc quản lý, đảm bảo hoàn thành số lượng được giao; trong đó lưu ý một số đơn vị có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp đối với các đối tượng do mình quản lý cần tập trung quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm đạt chỉ tiêu UBND thành phố giao.

“Qua triển khai thử nghiệm đã thấy rõ được hiệu quả tích cực của việc tổ chức các xe tiêm chủng lưu động. Do vậy, đề nghị Sở Y tế rà soát lại hệ thống các xe tiêm lưu động, bổ sung thêm trang trí, gắn thiết bị loa, bảng chữ… nhằm lồng ghép, đẩy mạnh tuyên truyền một cách trực quan nhất đến người dân thông qua các xe lưu động; đồng thời triển khai các biện pháo tối ưu hóa các điểm tiêm bằng xe lưu động”, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến cũng lưu ý Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, làm việc trực tiếp với các công ty, doanh nghiệp thuộc quản lý triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tiêm chủng cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và xã hội chỉ đạo, đôn đốc các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên trì vận động đối tượng phụ huynh học sinh cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đi tiêm chủng đẩy đủ. Đại học Đà Nẵng rà soát, thống nhất đăng ký điểm tiêm tại các trường thành viên với thời gian tiêm cụ thể để Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng.

“Đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đạo tạo khẩn trương chỉ đạo các trường phối hợp với Trung tâm y tế quận, huyện lên kế hoạch để tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; thông báo danh sách, lịch tiêm chủng cụ thể đối với các trẻ đã đủ thời gian tiêm mũi 2. Hiện nay, tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ rất thấp, vì vậy đề nghị chỉ đạo các trường chủ động liên hệ, trao đổi thường xuyên với phụ huynh học sinh để tiêm mũi 2 cho trẻ được kịp thời” Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT