Số người tiêm vaccine COVID-19 tháng 11 cao hơn 1,28 lần với tháng 10
Đăng ngày 14-12-2022 15:05, Lượt xem: 197

Theo báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng, tháng 11/2022, tổng số mũi tiêm cao hơn tháng 10 là 1,28 lần, trong đó nổi bật một số mũi tiêm như mũi 3 (tăng 4,07 lần), mũi 4 (tăng 1,89 lần) cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Theo đó, tính đến ngày 30/11/2022, về cơ bản thành phố đã triển khai tiêm chủng đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ đối với liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên và đang tiếp tục triển khai tiêm mũi nhắc lại cho nhóm đối tượng này và tiêm liều cơ bản cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Kết quả tiêm chủng cụ thể,  mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên: 660.707 (78,70%);Mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng cho chỉ định: 187.155 (64,88%); Mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: 42.436 (43,10%); Trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 87.115 (67,89%); Mũi 2: 42.715 (33,29%).

Trong tháng 11/2022, tổng số mũi tiêm cao hơn tháng 10 là 1,28 lần, trong đó nổi bật một số mũi tiêm như mũi 3 (tăng 4,07 lần), mũi 4 (tăng 1,89 lần) cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Ở nhóm tuổi 5 đến dưới 12, Đà Nẵng đã được phân bổ vaccine trong tháng 11/2022 (tháng 10/2022 chưa được phân bổ), do đó tiêm được 508 mũi 1 và 2.065 mũi 2 ở nhóm đối tượng này. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tiến độ còn chậm so với các tỉnh, thành trong cả nước.

Mặc dù các sở, ban, ngành và các địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tuy nhiên hiện nay tỷ lệ tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi của Đà Nẵng còn thấp so với cả nước.

Chỉ ra những vướng mắc, báo cáo nêu rõ thời tiết trong tháng 11/2022 bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa, do vậy công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 còn gặp một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng.

Ngành y tế lên kế hoạch và thiết lập các điểm tiêm chủng theo số lượng đăng ký của các đơn vị, trường học, tuy nhiên các đối tượng đi tiêm chủng rất ít so với số lượng đăng ký trước đó gây hao phí nguồn nhân, vật lực bố trí trong thời gian vừa qua. Tình hình tham gia tiêm chủng của người dân không ổn định theo từng kế hoạch tiêm.

Mặt khác, hiện nay chủ trương tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại đang ở mức vận động người dân tham gia; chưa có hướng dẫn cụ thể các biện pháp xử lý phù hợp đối với những người dân không tham gia tiêm chủng. Một số người dân có tâm lý chủ quan trước tình hình dịch bệnh, hoặc đã tiêm 2 - 3 mũi và mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ, do đó không đồng ý tham gia tiêm mũi bổ sung hay nhắc lại mặc dù đã được cán bộ y tế, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền về sự an toàn, lợi ích của tiêm vaccine…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, nhất là tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm chủng các mũi cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, UBND thành phố đã tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung nhân lực, triển khai các giải pháp có hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn.

Cụ thể, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID19 trong tháng 12/2022 để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng. Tổ chức tiếp nhận vaccine và phân bổ ngay cho các đơn vị triển khai kịp thời. Thiết lập các điểm tiêm chủng tại các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường, các điểm tiêm lưu động tại trường học...

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với địa phương chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiếp tục chỉ đạo các trường thuộc quản lý triển khai việc rà soát, nắm chắc số lượng, danh sách trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 3 để chủ động phối hợp với trung tâm y tế quận huyện lên kế hoạch khi có kế hoạch phân bổ vaccine của Bộ Y tế, nhất là các trường có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh và triển khai truyền thông trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố Đà Nẵng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đối tượng nguy cơ cao cần được tiêm mũi nhắc lại như công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp; người lao động tại các cơ sở dịch vụ du lịch; tiểu thương tại các chợ, trung tâm siêu thị, thương mại.... Thực hiện công tác truyền thông sâu rộng, đến các đối tượng đích; đẩy mạnh truyền thông tiêm chủng mũi nhắc lại cho nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi và nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND thành phố về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó, quán triệt xác định công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, khắc phục các khó khăn, xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu đề ra - chưa tiêm…

THANH HẢI

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT