Thông tin phòng, chống virus nCoV

  • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ đối với trường hợp người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc Đăng ngày 28-02-2020 06:19
  • Thông tin phòng, chống dịch virus Covid-19 đến 13 giờ 30 ngày 27-2 Đăng ngày 27-02-2020 15:25
  • Thông tin phòng, chống dịch virus Covid-19 đến 8 giờ ngày 27-2 Đăng ngày 27-02-2020 02:35
  • Thông tin phòng, chống dịch virus Covid-19 đến 13 giờ 30 phút ngày 26-2 Đăng ngày 26-02-2020 14:35
  • Thông tin phòng, chống dịch virus Covid-19 đến 8 giờ ngày 26-2 Đăng ngày 26-02-2020 09:20
  • Việt Nam đã làm tốt công tác kiểm soát dịch Covid-19 Đăng ngày 25-02-2020 14:24
  • Lên phương án bố trí chuyến bay đưa hành khách Hàn Quốc về nước Đăng ngày 25-02-2020 11:09
  • Cập nhật tình hình phòng, chống virus Covid-19 đến 13 giờ 30 phút ngày 25-2 Đăng ngày 25-02-2020 09:59
  • Cập nhật tình hình phòng, chống virus Covid-19 đến 8 giờ ngày 25-2 Đăng ngày 25-02-2020 09:15
  • Cách ly 79 hành khách đến từ thành phố Daegu (Hàn Quốc) Đăng ngày 24-02-2020 22:41