Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Thi tuyển phương án thiết kế mẫu nhà ở và nhà trọ công nhân các khu công nghiệp Đăng ngày 18-12-2017 15:01
  • Chỉ đạo, điều hành, kinh tế xã hội tháng 11 của thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 14-12-2017 16:41
  • Thu hồi 12,9 ha rừng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan Đăng ngày 12-12-2017 17:01
  • Gần 6.000 ha đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản được miễn thu thủy lợi phí Đăng ngày 12-12-2017 17:01
  • Ban hành kế hoạch triển khai đề án tăng cường vận tải công cộng thành phố giai đoạn 2018 - 2020 Đăng ngày 12-12-2017 15:45
  • Tổ chức giải Việt dã – Chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 21- năm 2017 Đăng ngày 12-12-2017 10:45
  • Tổ chức Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018 Đăng ngày 12-12-2017 10:44
  • Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 49 Đăng ngày 12-12-2017 10:42
  • Rà soát, rút ngắn thủ tục hành chính liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Đăng ngày 12-12-2017 09:31
  • Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính và chi trả tiền chế độ, chính sách cho CB-VC-NLĐ tại Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng Đăng ngày 06-12-2017 15:04