Lãnh đạo phụ trách CNTT (CIO)

Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

  Ngày sinh: 28/02/1960
  Quê quán: Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ học vấn: Tiến sỹ kỹ thuật.

- Chức vụ:
   + Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
   + Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Tóm tắt quá trình công tác:
+ 17/12/2013: Bí thư Quận ủy Hải Châu;
+ 03/06/2015: Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Đà Nẵng;
+ 3/2017 - 8/2017: Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Đà Nẵng;
+ 8/2017 - 7/2018: Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy;
+ 7/2018: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực: Điều hoà, phối hợp các hoạt động chung của các Phó Chủ tịch khi Chủ tịch đi công tác vắng.

Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; Du lịch; Văn hoá; Thể dục - Thể thao; Phát thanh - Truyền hình; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Báo chí, xuất bản; Bưu chính, viễn thông; Dân số, gia đình và trẻ em; Chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo; Lao động - việc làm; Phi chính phủ nước ngoài; Công tác xã hội hóa (theo Nghị định 69 và Nghị định 59); Phổ biến và giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng; Các vấn đề về xã hội khác.

- Giải thưởng Lãnh đạo Công nghệ thông tin và An ninh thông tin Đông Nam Á 2017