Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 01-2024: "Chuyển đổi số nhìn từ triển khai hoá đơn điện tử ở Đà Nẵng"
Đăng ngày 23-01-2024 13:37, Lượt xem: 47

Thực hiện hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là nội dung quan trọng được ngành Thuế triển khai đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Đây được xem là động lực cho công cuộc chuyển đổi số ngành thuế nói riêng, tạo nền tảng về dữ liệu để thực hiện quản lý thuế hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và toàn xã hội nói chung.

CỔNG TTĐT TP
 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác