Trật tự, an toàn xã hội 11 tháng năm 2021
Đăng ngày 30-11-2021 15:44, Lượt xem: 51

Trật tự, an toàn xã hội 11 tháng năm 2021 trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT