Hoạt động HĐND

  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi chiều ngày 19-12 Đăng ngày 19-12-2018 07:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi sáng ngày 19-12 Đăng ngày 19-12-2018 01:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi chiều ngày 18-12  Đăng ngày 18-12-2018 07:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi sáng ngày 18-12 Đăng ngày 18-12-2018 01:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi chiều ngày 17-12   Đăng ngày 17-12-2018 07:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Đăng ngày 17-12-2018 01:02
  • Phiên họp thường kỳ HĐND thành phố tháng 11-2018: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Đăng ngày 20-11-2018 03:21
  • Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát thu gom và xử lý nước thải Đăng ngày 10-09-2018 23:18
  • Thu hồi một số khu đất ven sông, ven biển để phục vụ cộng đồng Đăng ngày 24-07-2018 20:21
  • Phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, là người đại diện xứng đáng của nhân dân Đăng ngày 12-07-2018 19:12