Ý kiến cử tri – trả lời kiến nghị của cử tri

  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà Đăng ngày 07-07-2018 10:26
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Hải Châu Đăng ngày 07-07-2018 09:19
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Liên Chiểu Đăng ngày 07-07-2018 09:17
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Cẩm Lệ Đăng ngày 07-07-2018 09:02
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 07-07-2018 08:58
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Thanh Khê Đăng ngày 07-07-2018 08:57
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang Đăng ngày 07-07-2018 08:56
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà (tiếp theo) Đăng ngày 30-11-2017 16:05
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà (phần 1) Đăng ngày 30-11-2017 16:01