Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả vùng đất nông nghiệp không chủ động nước và đất bị ảnh hưởng thi công các dự án tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (Giai đoạn 2)
Đăng ngày 11-01-2023 16:12, Lượt xem: 119

Tên đề tài "Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả vùng đất nông nghiệp không chủ động nước và đất bị ảnh hưởng thi công các dự án tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (Giai đoạn 2)"
- Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Môi trường Xanh SUSTECH

- Đồng Chủ nhiệm đề tài: TS Lê Thị Xuân Thùy
Sản phẩm chính đề tài: 
- Mô hình trồng chuối thanh tiêu 
- Mô hình trồng kiệu hương
- Mô hình trồng sen
- Quy trình kỹ thuật trồng chuối, trồng kiệu hương và trồng sen
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác