Internet of Things (IoT) – Công nghệ mở ra cơ hội khởi nghiệp cho các bạn trẻ

Ngày 19-5, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp Công ty IoT Việt Nam tổ chức Hội thảo “IoT - công nghệ thay đổi cuộc sống tương lai”. Tham dự có ông Trần Đình Tuấn – Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng, đại diện các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn.

Các nhà khởi nghiệp trẻ cần phân biệt 2 khái niệm thương hiệu (brand) và nhãn hiệu (marks) Trong một cuộc khảo sát do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện mới đây, chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho rằng thương hiệu là vũ khí trong cạnh tranh; 5,4% cho rằng thương hiệu là tài sản...