Tổ chức trực tuyến triển lãm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mở rộng - Surf 2020

Ngày 5-10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết, triển lãm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mở rộng - Surf 2020 sẽ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng thực tế ảo vrFairs. Thời gian triển lãm dự kiến một tháng, bắt đầu từ tháng 11-2020. Đây là bước khởi đầu cho việc tiến đến tổ chức triển lãm thường xuyên và chuyên đề.

Các nhà khởi nghiệp trẻ cần phân biệt 2 khái niệm thương hiệu (brand) và nhãn hiệu (marks) Trong một cuộc khảo sát do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện mới đây, chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho rằng thương hiệu là vũ khí trong cạnh tranh; 5,4% cho rằng thương hiệu là tài sản...