Dự án khởi nghiệp MultiGlass của Đà Nẵng xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân cuộc thi khởi nghiệp Techfest 2019

Dự án khởi nghiệp MultiGlass của Đà Nẵng đã xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia - Techfest 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức vào ngày 6-12 vừa qua. Đây là tín hiệu tích cực cho tiềm năng phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng trong tương lai.

Các nhà khởi nghiệp trẻ cần phân biệt 2 khái niệm thương hiệu (brand) và nhãn hiệu (marks) Trong một cuộc khảo sát do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện mới đây, chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho rằng thương hiệu là vũ khí trong cạnh tranh; 5,4% cho rằng thương hiệu là tài sản...