Gần 100 học viên hoàn thành chương trình đào tạo khởi nghiệp

Từ cuối năm 2018 đến nửa đầu năm 2019, Vườm ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) đã tổ chức 3 khóa đào tạo. Trong đó, 2 khóa tổ chức trong khuôn khổ của Nhiệm vụ 4 – Đề án 844 và 1 khóa mở rộng theo đề nghị riêng của tỉnh Quảng Nam. Các khóa học thu hút gần 100 học viên tham gia; tỷ lệ tham gia đầy đủ và hoàn thành chương trình đạt trên 80%; tỷ lệ hài lòng với chương trình đạt 75%. 

Các nhà khởi nghiệp trẻ cần phân biệt 2 khái niệm thương hiệu (brand) và nhãn hiệu (marks) Trong một cuộc khảo sát do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện mới đây, chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho rằng thương hiệu là vũ khí trong cạnh tranh; 5,4% cho rằng thương hiệu là tài sản...