Lễ hội Quán Thế Âm

  • Đặc sắc các trò chơi dân gian ở Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn 2023 Đăng ngày 11-03-2023 16:32
  • Thả hoa đăng gửi lời cầu nguyện bình an Đăng ngày 10-03-2023 23:30
  • Bế mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2023 Đăng ngày 10-03-2023 22:16
  • Hàng ngàn đồng bào và du khách thập phương tham dự Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm Đăng ngày 10-03-2023 22:12
  • Sôi nổi Giải đua thuyền truyền thống tại Lễ hỗi Quán Thế Âm năm 2023 Đăng ngày 10-03-2023 15:15
  • Mang theo những ước nguyện về sự bình an Đăng ngày 10-03-2023 14:49
  • Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm: Cầu nguyện đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, hạnh phúc Đăng ngày 10-03-2023 14:45
  • Nỗ lực đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại lễ hội Đăng ngày 09-03-2023 22:01
  • Video: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 Đăng ngày 09-03-2023 21:00