Hàng ngàn người dân và du khách thập phương dự lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm năm 2024
Đăng ngày 30-03-2024 07:14, Lượt xem: 10

Lễ hội Quán Thế Âm có xuất xứ từ một lễ vía thuần túy của đạo Phật nhằm tôn vinh lòng độ lượng, bao dung, từ bi, hỷ xả của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Hình tượng Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát gắn với cộng đồng các dân tộc theo Phật trên thế giới như hiện thân của đức cứu nạn, cứu khổ. Lễ chính thức (Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm) thu hút sự tham gia của hàng ngàn chư tôn đức tăng, ni, người dân và du khách thập phương.

MAI QUANG - MINH TRÍ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT