Video

  • Toàn cảnh Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2023 Đăng ngày 13-03-2023 19:08
  • Ấn tượng từ một lễ hội truyền thống Đăng ngày 13-03-2023 15:48
  • Video: Đặc sắc Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm Đăng ngày 10-03-2023 23:30
  • Video: Giải đua thuyền truyền thống tại Lễ hỗi Quán Thế Âm năm 2023 Đăng ngày 10-03-2023 23:13
  • Video: Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Quán Thế Âm Đăng ngày 09-03-2023 22:00
  • Video: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 Đăng ngày 09-03-2023 21:00
  • Video: Trình diễn khinh khí cầu và thả diều rực rỡ sắc màu tại lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 Đăng ngày 09-03-2023 15:33
  • Video: Diễu hành xe hoa tuyên truyền, quảng bá sự kiện Lễ hội Quán Thế Âm Đăng ngày 08-03-2023 10:40
  • Video: Gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ hội Quán Thế Âm 2023 Đăng ngày 07-03-2023 18:39
  • Video: Cận cảnh chùa Quán Thế Âm – nơi tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023 Đăng ngày 06-03-2023 09:59