RAU CỦ QUẢ HÒA NINH
Đăng ngày 31-05-2023 06:50, Lượt xem: 48

Hợp tác xã rau hoa củ quả Hoà Ninh - Địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Thông tin liên hệ: ông Nguyễn Thắng; SĐT: 0911.664886; Email:hoptacxahoavang@gmail.com.

 

Hợp tác xã rau hoa củ quả Hoà Ninh

Địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ: ông Nguyễn Thắng; SĐT: 0911.664886; Email:hoptacxahoavang@gmail.com.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT