Tin tức - Sự kiện

  • Quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng 2023 đợt 2 Đăng ngày 24-06-2023 07:54
  • Mở rộng thị trường, nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP Đăng ngày 08-06-2023 09:03
  • Giới thiệu sản phẩm OCOP của quận Hải Châu và Đà Nẵng tại Lễ hội đường sắt Uiwang 2023 (Hàn Quốc) Đăng ngày 06-05-2023 15:58
  • 40 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP từ nhiều tỉnh, thành tụ hội tại Đà Nẵng Đăng ngày 28-04-2023 19:33
  • Tập trung triển khai Chương trình OCOP năm 2023 Đăng ngày 03-04-2023 14:24
  • Từ ngày 28-30/4: Chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023 Đăng ngày 03-04-2023 09:20
  • Sản phẩm OCOP đầu tiên xuất khẩu Đăng ngày 17-03-2023 09:05
  • Công nhận 10 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao Đăng ngày 24-12-2022 18:09
  • Khai mạc “Tuần hàng OCOP- sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập” Đăng ngày 10-11-2022 18:00
  • Trưng bày 60 tác phẩm ảnh và các sản phẩm OCOP tại Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 Đăng ngày 06-06-2022 16:26