Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố
Đăng ngày 15-02-2019 14:37, Lượt xem: 1452

Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT