Chuyển đổi số

  • Áp dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền về an toàn giao thông Đăng ngày 11-03-2023 15:41
  • Thiếu nhi Đà Nẵng với chuyển đổi số Đăng ngày 24-02-2023 18:38
  • Viettel Đà Nẵng triển khai 5.000 điểm chấp nhận thanh toán số tại quận Hải Châu Đăng ngày 22-02-2023 08:36
  • Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số Đăng ngày 20-02-2023 08:31
  • Quận Sơn Trà và CLB Cán bộ trẻ ký kết hợp tác tìm kiếm các giải pháp về chuyển đổi số, quảng bá du lịch Đăng ngày 17-01-2023 10:19
  • Triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2023 Đăng ngày 13-01-2023 08:22
  • Công an thành phố đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới Đăng ngày 09-01-2023 17:34
  • Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia Đăng ngày 09-01-2023 14:29
  • Ngành Thuế phải đi đầu trong chuyển đổi số, quản lý hiệu quả việc sử dụng hóa đơn điện tử Đăng ngày 04-01-2023 10:16
  • Chuyển đổi số tạo động lực phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, hiện đại Đăng ngày 25-12-2022 13:53