Chuyển đổi số

  • Lan tỏa cuộc thi ''Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số quốc gia - Viet Solution" năm 2022 Đăng ngày 09-08-2022 07:54
  • Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số Đăng ngày 08-08-2022 17:32
  • Đà Nẵng - Khánh Hoà: Trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số Đăng ngày 08-08-2022 14:57
  • Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign của Viettel chính thức được cấp phép Đăng ngày 03-08-2022 06:09
  • Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Đăng ngày 02-08-2022 10:11
  • Ra mắt mô hình “Ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính” Đăng ngày 30-07-2022 22:17
  • Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế Đăng ngày 24-07-2022 06:31
  • Cơ hội khởi nghiệp cho sinh viên trong chuyển đổi số Đăng ngày 22-07-2022 15:41
  • Đà Nẵng được bình chọn là địa phương tiêu biểu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia Đăng ngày 15-07-2022 17:09
  • Sinh viên khởi nghiệp cùng y tế số, giáo dục số Đăng ngày 28-06-2022 17:48