Chuyển đổi số

  • Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 03-2024: "Chuyển đổi số Đà Nẵng phát triển nguồn nhân lực số" Đăng ngày 01-04-2024 10:21
  • Chương trình "chuyển đổi số cùng bạn", số tháng 02-2024: "Đà Nẵng sẵn sàng đào tạo ngành vi mạch bán dẫn" Đăng ngày 11-03-2024 18:48
  • Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 01-2024: "Chuyển đổi số nhìn từ triển khai hoá đơn điện tử ở Đà Nẵng" Đăng ngày 23-01-2024 13:37
  • Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 12-2023 "Đà Nẵng: Khám sức khỏe được hỗ trợ thực hiện cấp đổi Giấy phép lái xe" Đăng ngày 27-12-2023 13:29
  • Quận Hải Châu: Áp dụng nhiều mô hình, sáng kiến chuyển đổi số vào thực tiễn Đăng ngày 22-12-2023 13:44
  • JobOKO đạt giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho xã hội số Đăng ngày 20-12-2023 09:01
  • Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 11-2023: Điện lực Đà Nẵng nỗ lực chuyển đổi số Đăng ngày 29-11-2023 18:43
  • Ban hành bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành về chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp Đăng ngày 28-11-2023 08:00
  • Quận Ngũ Hành Sơn nỗ lực chuyển đổi số Đăng ngày 27-11-2023 16:16
  • Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan tư pháp Đăng ngày 21-11-2023 17:12