Chuyển đổi số

  • Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16 Đăng ngày 22-09-2023 13:50
  • Nhiều sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực báo chí và truyền thông ASEAN Đăng ngày 21-09-2023 19:50
  • Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số Đăng ngày 30-08-2023 17:05
  • Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 8-2023: Phát triển hạ tầng số làm nền tảng thực hiện chuyển đổi số ở Đà Nẵng Đăng ngày 27-08-2023 20:30
  • Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh Đăng ngày 22-08-2023 14:55
  • Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố: Dấu ấn chuyển đổi số Đăng ngày 14-08-2023 17:07
  • Khai trương Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng Đăng ngày 14-08-2023 11:28
  • Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 7-2023: "Chuyển đổi số Bảo tàng Đà Nẵng" Đăng ngày 29-07-2023 16:28
  • Huyện Hòa Vang ra mắt mô hình “Chợ thanh toán không tiền mặt” Đăng ngày 28-07-2023 14:04
  • Hội thảo công nghệ Blockchain trong quản lý tài sản số Đăng ngày 07-07-2023 18:42