Kiến thức khởi nghiệp

  • Các mô hình tư vấn và huấn luyện doanh nhân trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp
  • 7 Mô hình doanh thu mà Startups cần biết.
  • Hiểu thế nào về "Công ty khởi nghiệp". Kỳ 2: Đầu tư vào "Công ty Khởi nghiệp"
  • Hiểu thế nào về "Công ty khởi nghiệp" Kỳ 1: "Công ty khởi nghiệp" và các đặc trưng cơ bản
  • Những rủi ro pháp lý startup cần biết
  • Hiểu thế nào về "Công ty khởi nghiệp". Kỳ 3: Các khuynh hướng và trở ngại của "Công ty Khởi nghiệp"
  • Khởi nghiệp lần đầu: Những điều cần biết về gọi vốn đầu tư