Lịch công tác tuần 26 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 21-06-2021 08:48
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 21/6

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị UBMTTQVN thành phố lần thứ 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Số 12, Trần Phú

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo lại Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, quy trình, thang điểm lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và đấu giá tài sản công khác trên địa bàn thành phố

- 15h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo việc gia hạn thời gian sử dụng đất của các đơn vị

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

PHGB, tầng 3

HT số 1, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh tiếp công dân

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo nội dung giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp, công dân

P.TCD, tầng 1

PH số 1, tầng 3

 

 

- 15h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các ngành báo cáo việc việc bổ sung thiết kế tường chắn vai đường thuộc CT: Cải tạo đường Nguyễn Đình Chiểu

PH số 1, tầng 2

Thứ Ba 22/6

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự HN tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

HT 42,

Bạch Đằng

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo các kịch bản ứng phó sự cố hạt nhân; việc xây dựng quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt và nội dung buổi gặp mặt với đội ngũ trí thức

PHGB, tầng 3

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng UBND thành phố

- 15h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  họp Ban tổ chức diễn tập phòng thủ

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

 

HT số 1, tầng 2

 

 

- 16h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán

18 Phan Đình Phùng

­ Thứ Tư 23/6

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6/2021 (cả ngày)

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung góp ý liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6/2021

VPTU

 

 

 

 

Thư Năm 24/6

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc với quận Liên Chiểu

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 34 của Thanh tra Chính phủ

- 9h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp trực tuyến với Ngân hàng Thế giới

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PH số 1, tầng 2

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự HN tổng kết công tác phòng chống cháy rừng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

HT số 2, tầng 2

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các ngành báo cáo về trật tự đô thị tại quận Ngũ Hành Sơn

PHGB, tầng 3

Thứ Sáu 25/6

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày)

Số 42, Bạch Đằng

 

 

C

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB tầng 3

 

 

 

 

 

 

 

* Thứ Bảy (26/6):

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế theo Ch/trình.

 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT