Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 49 Đăng ngày 07-12-2019 05:30
  • Triển khai "Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường" Đăng ngày 06-12-2019 10:59
  • Hạn chế phát điện, ưu tiên tích nước để đảm bảo an ninh nguồn nước vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn Đăng ngày 06-12-2019 10:58
  • Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác thải Đăng ngày 06-12-2019 08:17
  • Tăng cường tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Đăng ngày 04-12-2019 09:05
  • Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo Đăng ngày 04-12-2019 03:40
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 48 Đăng ngày 02-12-2019 08:44
  • Trên 2 tỷ đồng hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư phổi Đăng ngày 26-11-2019 09:03
  • Tập trung thực hiện các biện pháp điều hành giá trong những tháng cuối năm Đăng ngày 26-11-2019 08:40
  • Tăng cường việc giám sát vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn Đăng ngày 26-11-2019 08:39