Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Triển khai đầu tư Kê chống sạt lở tả ngạn sông Cu Đê trên địa bàn quận Liên Chiểu Đăng ngày 25-03-2019 09:07
  • Tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội Đăng ngày 25-03-2019 09:06
  • Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế Đăng ngày 25-03-2019 09:05
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 12/2019 Đăng ngày 25-03-2019 07:04
  • Lấy mẫu nước xả thải KCN Hòa Cầm phân tích thông số môi trường Đăng ngày 23-03-2019 02:51
  • Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 diễn ra vào tháng 8-2019 Đăng ngày 23-03-2019 02:50
  • Tiếp nhận các dự án hỗ trợ trẻ em, học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn thành phố Đăng ngày 22-03-2019 11:00
  • Cho phép xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên dừng xe tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương không quá 10 phút Đăng ngày 22-03-2019 08:34
  • Không để bệnh sởi lan rộng, bùng phát mạnh Đăng ngày 22-03-2019 01:38
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 11/2019 Đăng ngày 15-03-2019 18:07