Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021- 2025 Đăng ngày 03-12-2021 15:07
  • Triển khai Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” Đăng ngày 03-12-2021 15:06
  • Giá đất ở tái định cư trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 03-12-2021 15:06
  • Giá đất ở tái định cư trên địa bàn quận Liên Chiểu Đăng ngày 03-12-2021 15:06
  • Giá đất ở tái định cư trên địa bàn quận Sơn Trà Đăng ngày 03-12-2021 15:06
  • Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19 Đăng ngày 02-12-2021 14:38
  • Triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đăng ngày 01-12-2021 21:42
  • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam Đăng ngày 01-12-2021 21:41
  • Triển khai thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú Đăng ngày 30-11-2021 14:50
  • Triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Đăng ngày 29-11-2021 13:45