Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh Đăng ngày 19-10-2018 01:39
  • Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 42 Đăng ngày 18-10-2018 09:48
  • Tăng cường triển khai công tác bảo vệ trẻ em Đăng ngày 17-10-2018 09:35
  • Cho phép sử dụng một số địa danh để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Đăng ngày 17-10-2018 09:35
  • Xử lý nghiêm các công trình xây dựng sai phép Đăng ngày 17-10-2018 09:34
  • Thực hiện rà soát các dự án có liên quan đến rừng trên địa bàn thành phố Đăng ngày 17-10-2018 02:45
  • Đầu tư tu bổ, phục hồi các di tích đình trên địa bàn thành phố Đăng ngày 17-10-2018 01:40
  • Cải tạo, nâng cấp một số đường kiệt trên địa bàn quận Thanh Khê Đăng ngày 17-10-2018 01:39
  • Đầu tư cải tạo vỉa hè một số tuyến đường Đăng ngày 17-10-2018 01:39
  • Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các hồ chứa nước Đăng ngày 16-10-2018 02:41