Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng năm 2024 trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng Đăng ngày 01-03-2024 06:18
  • Từ ngày 1-3-2024: Tạm dừng việc cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để lắp đặt máy bán hàng tự động Đăng ngày 29-02-2024 16:07
  • Tập trung triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đăng ngày 28-02-2024 11:14
  • Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở Đăng ngày 26-02-2024 11:41
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 8 Đăng ngày 25-02-2024 07:55
  • Hơn 26,2 tỷ đồng gia cố, sửa chữa tuyến kênh thoát lũ hồ Hòa Trung Đăng ngày 25-02-2024 05:56
  • 20 y, bác sĩ đạt giải thưởng “Toả sáng Blouse trắng” Đăng ngày 22-02-2024 18:09
  • Đầu tư công trình Khớp nối giao thông, xử lý thoát nước tại khu vực cống thoát nước Khe Cạn (quận Thanh Khê) Đăng ngày 22-02-2024 17:59
  • Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Đăng ngày 22-02-2024 17:16
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 6 Đăng ngày 09-02-2024 06:02