Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng
UBND thành phố vừa phê duyệt danh mục 23 loại cây xanh khuyến khích trồng, 39 loại hạn chế trồng và 9 loại cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (lần 2). Danh mục này áp dụng đối với các nhóm cây xanh thân gỗ, thân cột (thân thảo thứ sinh), cây bụi thân gỗ; không xem xét đối với cây bụi nhỏ có hoa, cây thân thảo…và được dùng trong việc lập, thẩm định hồ sơ thiết kế hạng mục trồng cây xanh tại các dự án và để định hướng trong công tác quản lý, trồng mới, thay thế cây xanh công cộng cũng như thực hiện việc xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, 23 loại cây xanh khuyến khích trồng gồm: Lim xẹt (Lim sét, phượng vàng); Lộc vừng (Chiếc, Mưng); Bằng lăng tím; Giáng hương (Sưa vườn); Hoàng hậu (Móng bò tím); Muồng tím (Muồng ngủ, Me tây); Muồng hoàng yến (Osaka vàng); Ngọc lan trắng; Hồng lộc; Muồng hoa vàng; Phi lao (Dương liễu); Dầu rái; Lát hoa; Sấu; Tử vi (Tường vi); Cau trắng; Cau bụng; Cọ Mỹ; Cọ Dầu; Cọ xẻ; Mù u; Nho biển; Sưa (Trắc thối, Huê mộc vàng); Me; Nhội.

39 loại cây xanh thuộc loại hạn chế trồng: Bàng Đài loan (Bàng lá nhỏ); Bàng ta; Bàng vuông (Chiếc bàng, Thuốc cá); Sò đo cam (Hồng kỳ, Chuông đỏ); Muồng hoa đào; Đào đậu (Anh đào giả, Đỗ Mai); Muồng đen (Muồng xiêm); Osaka đỏ (Vông mào gà); Dừa; Tra làm chiếu; Bách tán (Tùng bách tán); Hoàng nam (Huyền diệp); Sứ các loại; Sa kê (Xa kê, cây bánh mì); Chuông vàng; Long não; Phượng vỹ; Chẹo (Nhạc ngựa, Dái ngựa); Sao đen; Xà cừ; Đa gáo; Sa la (Tha la, Vô ưu, Đầu lân, Hàm rồng); Tếch; Vối; Hồng diệp (Lôi khoai, Lim lá thắm); Lim xanh; Sến hồng (Sến trung); Cẩm lai (Cẩm lai bà rịa); Mỡ; Kơ nia; Xá xị (Vù hương, Rè hương, Gù hương); Gõ mật; Đa, Đề, Sung Si, Sanh, Sộp; Muồng trắng (Bồ kết tây); Sữa (Mò cua); Viết; Các loài cây ăn quả có rễ ăn sâu, chống chịu được gió bão (Mít, Vú sữa, Nhãn…); Bạch đàn các loại; Keo các loại.

9 loại cấm trồng gồm: Cô ca cảnh; Đùng đình (Đủng đỉnh); Gòn; Lòng mức các loại (Thừng mức); Me keo; Thông thiên; Trúc đào; Trứng cá; Vông đồng (Bả đậu).

UBND thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được phép trồng mới các cây thuộc Danh mục cây cấm trồng trên đường phố. Các cơ quan, đơn vị quản lý cây xanh đô thị có trách nhiệm lập kế hoạch thay thế dần những cây hiện có trên đường phố thuộc Danh mục cây cấm trồng.

Theo UBND thành phố, căn cứ vào thực tế theo dõi, đánh giá sự phù hợp của hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quá trình quản lý, vận hành khai thác và tham khảo nguồn tài liệu khoa học liên quan, việc phân chia danh mục dựa vào một số tiêu chí, theo đó,  Cây xanh thuộc danh mục cây khuyến khích trồng là những loài phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng; Đáp ứng yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; Hạn chế làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không và mang bản sắc địa phương.

Cây xanh thuộc danh mục cây hạn chế trồng là những cây có đặc điểm sinh học gây ảnh hưởng nhất định đến sự an toàn, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường… như cây ăn quả thu hút côn trùng, cây có hoa quả tạo ra mùi khó chịu hoặc cây có rễ nổi, rễ phụ phát triển mạnh làm hư hại, mất mỹ quan công trình… Ngoài ra, một số loài cây thuộc nguồn gen quý hiếm, có giá trị bảo tồn được dẫn giống từ rừng hoặc các địa phương khác về trồng để thực hiện mục tiêu đa dạng hóa chủng loài cây xanh đô thị cần được theo dõi sự phù hợp tại các khu đất tập trung trước khi trồng phổ biến trên vỉa hè đường phố. Những loài cây này phù hợp trồng tại một số khu đất cây xanh tập trung, các công trình có cảnh quan, đặc thù văn hóa nhất định.

Cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng là những cây có độc tố, chất gây nghiện hoặc có đặc điểm gây nguy hiểm cho con người (có gai sắc nhọn, hoa quả, hạt… làm ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe con người và vệ sinh môi trường).

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác