Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 2/2019
Đăng ngày 02-02-2019 14:31

Quy định mới về thời gian tập sự đối với giáo viên, giảng viên; Hướng dẫn xác định tuổi của người bị buộc tội dưới 18 tuổi; Kiểm lâm bị thương được hưởng chính sách như thương binh; Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Bổ sung nhiều nhà tù để xác nhận người hoạt động cách mạng; Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2019... là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 2/2019.

Quy định mới về thời gian tập sự đối với giáo viên, giảng viên

Từ ngày 8/2/2019, Thông tư  số 31/2018/TT-BGDĐT về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập bắt đầu có hiệu lực. Theo đó,  những trường hợp đặc biệt về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên như sau:

- Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

- Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên đã thực hiện giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại Điều 2 Thông tư này không phải thực hiện thời gian tập sự.

- Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập xem xét rút ngắn thời gian tập sự.

Để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên/giảng viên, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, giáo viên THPT hạng III, giáo viên dự bị đại học hạng III phải thực hiện thời gian tập sự 12 tháng (quy định hiện hành giáo viên THPT chỉ cần tập sự 9 tháng);

- Tuyển dụng vào chức danh giáo viên THCS hạng III phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng;

- Tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng.

Thời gian tập sự trên áp dụng kể từ ngày 15/01/2019, những trường hợp tuyển dụng trước ngày 15/01/2019 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016.

Hướng dẫn xác định tuổi của người bị buộc tội dưới 18 tuổi

Theo Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH, việc xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại dưới 18 tuổi căn cứ vào một trong các giấy tờ sau:

- Giấy chứng sinh; Giấy khai sinh;

- Chứng minh nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Sổ hộ khẩu; Hộ chiếu.

Nếu các giấy tờ trên có mâu thuẫn thì cơ quan tố tụng phải phối hợp với gia đình, người đại diện, nhà trường, đoàn thanh niên… để hỏi, lấy lời khai, hoặc tìm các tài liệu khác chứng minh về tuổi của người đó.

Trường hợp kết quả giám định tuổi (trong trường hợp không xác định được năm sinh) chỉ xác định được khoảng độ tuổi của người bị buộc tội, người bị hại thì sẽ lấy tuổi thấp nhất trong khoảng độ tuổi đó.

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 05/02/2019.

Kiểm lâm bị thương được hưởng chính sách như thương binh

Từ ngày 15/2/2019, kiểm lâm viên trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị thương được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, bị hy sinh được công nhận liệt sĩ theo quy định. Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP, ngày 1/1/2019 của Chính phủ về “Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng”.

Theo Nghị định, kiểm lâm viên được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong khi thực hiện nhiệm vụ, kiểm lâm được trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, tuần tra, kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp. Riêng thủ trưởng kiểm lâm có quyền khởi tố, điều tra vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định.Theo Nghị định này, kiểm lâm được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm lâm trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị thương được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, bị hy sinh được công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, kiểm lâm được trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định để thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, tuần tra, kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp.

Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động; người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; doanh nghiệp tự tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định khoản 7 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo như Thông tư 31, việc quản lý người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được thực hiện như sau:

- Người đứng đầu tổ chức huấn luyện chịu trách nhiệm đảm bảo người huấn luyện của tổ chức huấn luyện, người huấn luyện trong các khóa huấn luyện do tổ chức huấn luyện triển khai đạt tiêu chuẩn.

- Khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức huấn luyện xuất trình tài liệu chứng minh người huấn luyện đáp ứng tiêu chuẩn.

- Cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, giấy tờ xác nhận thể hiện thời gian đã sử dụng người lao động làm việc, làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH  có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2019.

Bổ sung nhiều nhà tù để xác nhận người hoạt động cách mạng

Theo Thông tư  số 02/2019/TT-BLĐTBXH, danh mục nhà tù và những nơi bị coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến để xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy được bổ sung như sau:

- Tại tỉnh An Giang, có thêm tiểu khu Long Xuyên, tiểu khu Châu Đốc, chỉ khu quận An Phú, chỉ khu quận Tân Châu, chỉ khu quận Chợ Mới, chủ khu Huệ Đức…

- Tại tỉnh Bắc Giang, có thêm đồn Con Voi xã Trung Sơn, huyện Việt Yên; Bốt Kim Sa xã Đan Hội, huyện Lục Nam…

Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH  được ban hành ngày 08/01/2019, có hiệu lực từ ngày 21/2/2019.

 

MINH ANH