Kiến nghị của Xí nghiệp Miền Trung Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An
Đăng ngày 08-11-2017 09:02

Kiến nghị liên quan đến thuê đất tại đường số 12 KCN Hòa Khánh tại Công văn số 77/XNMT ngày 28/8/2017.

BQL các Khu công nghiệp và chế xuất trả lời:

Ban Quản lý đã có Công văn số 1401/BQL-QLĐT ngày 28/9/2017, nội dung trả lời như sau:

- Ngày 05/9/2017, Ban Quản lý có Công văn số 1261/BQL-QLĐT đề nghị Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico) có ý kiến liên quan kiến nghị của Xí nghiệp.

- Ngày 11/9/2017, Daizico có Báo cáo số 768/BC-Cty như sau: Xí nghiệp hiện đang thuê lại đất của Daizico theo hợp đồng số 13/2013/HĐTLĐ-HK ngày 03/12/2013 với diện tích đất sử dụng 10.000m2, thời hạn thuê lại từ ngày 29/3/2004 đến ngày 12/12/2046. Do đó, việc Xí nghiệp đề nghị xin được giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh là không có cơ sở.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT