Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Ngôn và Trần Tập
Đăng ngày 08-11-2022 05:11, Lượt xem: 244

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngôn, địa chỉ tổ 22, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn và ông Trần Tập, địa chỉ tổ 38, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (lần đầu). Cụ thể như sau:

Ông Trần Ngôn và ông Trần Tập khiếu nại Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 11-6-2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt giải quyết kiến nghị đối với các hộ giải tỏa dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài, đoạn từ Khu số 4 - Khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn đến giáp phân khu X4 - Khu tái định cư Hòa Hải 2, phần phê duyệt đối với hộ ông Trần Dậy (c) và bà Huỳnh Thị Văn (c).

Người khiếu nại yêu cầu bố trí 3 lô đất hộ chính đường 7,5m tại Khu dân cư Nam Bắc Mỹ An. Đồng thời, yêu cầu làm rõ tính công bằng trong việc bố trí đất giữa hộ ông Trần Dậy và bà Huỳnh Thị Văn với hộ ông Đặng Văn Luyện, với lý do tại dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài, nhà nước giải tỏa thu hồi đất của hộ ông Đặng Văn Luyện với diện tích 542,1 m2, được bố trí đất tái định cư gồm 2 lô đường 7,5m hộ chính và 1 lô đất chính đường 5,5m. Trong khi gia đình Trần Ngôn và ông Trần Tập bị thu hồi 665,2 m2 đất (lớn hơn diện tích của hộ ông Đặng Văn Luyện là 123,1 m2) mà chỉ được bố trí 3 lô đất hộ chính đường 5,5m. Vì vậy, Trần Ngôn và ông Trần Tập đề nghị UBND thành phố xem xét bố trí 3 lô đất hộ chính đường 7,5m tại Khu dân cư Nam Bắc Mỹ An đối với diện tích bị thu hồi là 665,2 m2 theo phương án đã nêu trong đơn khiếu nại.

Theo Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 27-6-2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn thì đất của hộ ông Trần Dậy và bà Huỳnh Thị Văn sử dụng từ năm 1975 có Giấy xác nhận nguồn gốc đất ở và nhà ở đang sử dụng được UBND phường Bắc Mỹ An (cũ) xác nhận ngày 13-3-2003 do ông Dậy đứng tên. Theo bản đồ đo đạc năm 1995, thì thửa đất của ông Dậy và bà Văn thuộc tờ bản đồ 132, một phần thửa 23, với diện tích 398,7m2 đất thổ cư; một phần thửa 24 là đất vườn do ông Huỳnh Hừ đứng tên và một phần đất sông.

Hộ ông Trần Dậy và bà Huỳnh Thị Văn thuộc diện giải tỏa đi hẳn, diện tích đất bị thu hồi là 665,2 m2, thuộc thửa đất số 94, tờ bản đồ số 101, phường Khuê Mỹ tại Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 18-11-2020 của UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc thu hồi đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ khu số 4 đến giáp Phân khu X4 - Khu tái định cư Hòa Hải 2).

Trên cơ sở diện tích đất thu hồi và bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 11-6-2021 của UBND thành phố, UBND thành phố áp dụng Phương án bố trí tái định cư được phê duyệt tại Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 14-6-2016 của UBND thành phố để bố trí tái định định cư 3 lô đất hộ chính đường 5,5m tại khu tái định cư phía Bắc Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn, hoặc khu số 4 thuộc vệt khai thác quỹ đất dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Hiến khu vực Công ty ViNaFord hoặc khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán là đúng quy định và có xem xét hoàn cảnh của gia đình. Hộ ông Trần Dậy và bà Huỳnh Thị Văn đã bàn giao mặt bằng ngày 2-7-2022 (không bị cưỡng chế thu hồi đất) nên được hưởng quyền lợi về đền bù đất, hỗ trợ và đất tái định cư nêu tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, về nguồn gốc đất hộ ông Đặng Văn Luyện do ông Đặng Văn Đợ (con) đại diện, chủ hộ khai là tự khai phá sử dụng trước năm 1975, không có giấy tờ. Bản xác nhận nguồn gốc nhà đất của ông Luyện được UBND phường Khuê Mỹ xác nhận với nội dung ông Luyện và bà Tửu tự khai phá đất, sử dụng trước ngày 18-12-1980 ổn định đến nay. Theo bản đồ đo đạc năm 1995, thì thửa đất của ông Luyện và bà Tửu thuộc tờ bản đồ 132, thửa số 25, với diện tích 621,2 m2 đất thổ cư.

Hộ ông Luyện giải tỏa đi hẳn, diện tích đất bị thu hồi là 542,1 m2 thuộc thửa số 2, tờ bản đồ số 108, phường Khuê Mỹ tại Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 27-12-2017 của UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc thu hồi đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ khu số 4 đến giáp Phân khu X4 - Khu tái định cư Hòa Hải 2).

Trên cơ sở diện tích đất thu hồi và bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tại Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 9-9-2019 của UBND thành phố, UBND thành phố áp dụng Phương án bố trí tái định cư được phê duyệt tại Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 14-6-2016 của UBND thành phố bố trí đất tái định cư 2 lô đất hộ chính đường 7,5m khu tái định cư Nam Bắc Mỹ An và 1 lô đất hộ chính đường 5,5m khu tái định cư phía Bắc Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn cho hộ ông Luyện là đúng quy định.

Từ kết quả xác minh trên, UBND thành phố kết luận, kết quả bố trí 3 lô đất tái định cư hộ chính đường 5,5m tại khu tái định cư phía Bắc Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn, hoặc khu số 4 thuộc vệt khai thác quỹ đất dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Hiến khu vực Công ty ViNaFord hoặc khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán cho hộ ông Trần Dậy và bà Huỳnh Thị Văn theo Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 11-6-2021 của UBND thành phố (nguyên tắc chủ hộ bàn giao mặt bằng mới giải quyết) là đúng với phương án bố trí đất tái định cư dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài tại Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 14-6-2016 của UBND thành phố. Do đó, nội dung khiếu nại của ông Trần Ngôn và ông Trần Tập yêu cầu bố trí 3 lô đất hộ chính đường 7,5m tại Khu dân cư Nam Bắc Mỹ An là sai.

Hộ ông Đặng Văn Luyện bị thu hồi đất ở và đất khuôn viên với diện tích 542,1 m2, còn hộ ông Trần Dậy và bà Huỳnh Thị Văn bị thu hồi đất ở và đất khuôn viên với diện tích 338,7 m2. Theo Phương án bố trí đất tái định cư dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài tại Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 14-6-2016 của UBND thành phố thì chỉ bố trí đất tái định cư cho diện tích đất ở và đất khuôn viên. Vì vậy, ông Trần Ngôn và ông Trần Tập so sánh diện tích đất bị thu hồi để đối chiếu với việc bố trí đất tái định cư của hộ ông Đặng Văn Luyện là không chính xác.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên kết quả phê duyệt giải quyết bố trí đất tái định cư của hộ ông Trần Dậy (c) và bà Huỳnh Thị Văn (c) theo Quyết định số 2052/QĐ- UBND ngày 11-6-2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt giải quyết kiến nghị đối với các hộ giải tỏa dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài.

Không chấp nhận nội dung khiếu nại ông Trần Ngôn, ông Trần Tập về đề nghị bố trí 3 lô đất hộ chính đường 7,5m tại Khu dân cư Nam Bắc Mỹ An khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Trần Hung Đạo nối dài (đoạn từ khu số 4 - Khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn đến giáp phân khu X4 - Khu tái định cư Hòa Hải 2).

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Trần Ngôn, ông Trần Tập không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố thì ông Trần Ngôn và ông Trần Tập có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác