Thông báo gửi báo giá về dịch vụ số hoá hồ sơ, tài liệu lưu trữ năm 2024
Đăng ngày 15-03-2024 05:59, Lượt xem: 31

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu, căn cứ Quyết định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp cung cấp kệ lưu trữ tham gia báo giá, cụ thể như sau:

1. Danh mục thiết bị

STT Tên  ĐVT Số lượng
 

Thực hiện số hoá hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư số 02/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử và yêu cầu của Phần mềm Lưu trữ dùng chung.

Trang 129.600

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 14/3/2024 đến ngày 21/3/2024 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Văn phòng Sở, số điện thoại: 0236 3827074), địa chỉ Tầng 7 và tầng 8 Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

4. Hình thức nộp hồ sơ:

a) Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

b) Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ ngày 22/3/2024.

Sở Tài chính thông tin để các đơn vị tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác