Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2023
Đăng ngày 07-09-2023 19:39, Lượt xem: 440

Căn cứ ý kiến chỉ đạo chủa Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trong tháng 8, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch do UBND thành phố đã ban hành ngay từ đầu năm 2023, như: Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2023; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch 12/KH-UBND ngày 18/01/2023 về thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành phố "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND thành phố kịp thời chỉ đạo rà soát việc triển khai nhiệm vụ giao cho các cơ quan, đơn vị; từ đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là việc triển khai thi công các công trình, dự án động lực, trọng điểm nhằm phấn đấu đảm bảo theo đúng tiến độ giai ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

(Xem nội dung báo cáo chi tiết tại file kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác