Thực hiện Thông tư 61/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính
Đăng ngày 13-12-2023 05:08, Lượt xem: 3

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4514/VP-KT về việc thực hiện Thông tư 61/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 28/9/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2023.

1. Bổ sung phí cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần theo tiêu chí cơ bản là 10.000 đồng/lần. Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu là 2.000 đồng/giao dịch.

Ngoài ra, các mức thu phí khác vẫn giữ nguyên như quy định cũ.

2. Tổ chức thu phí là Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản quản lý, sử dụng số tiền phí thu được như sau:

- Để lại 85% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP (bao gồm cả chi phí để Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trang trải cho việc quản lý, vận hành, duy trì Hệ thống đăng ký trực tuyến, cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp).

- Nộp 15% số tiền phí thu được vào NSNN theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

3. 04 cơ quan, tổ chức thu phí bao gồm:

- Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu để tra cứu thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển theo quy định pháp luật về hàng hải.

Chi tiết nội dung Thông tư 61/2023/TT-BTC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, nghiên cứu triển khai thực hiện theo quy định.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT