Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024
Đăng ngày 16-02-2024 12:29, Lượt xem: 234

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; UBND thành phố đã khẩn trương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 vào ngày 08/01/2024 và ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và chủ đề năm 2024 "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội". Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 về chương trình công tác năm 2024 của UBND thành phố để triển khai chương trình công tác và các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ.

(Xem nội dung Báo cáo chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác