Danh mục TTHC của Sở Tư pháp không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:38, Lượt xem: 1154

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
 

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

- Nhập Quốc tịch Việt nam

- Thôi Quốc tịch Việt Nam

- Trở lại Quốc tịch Việt Nam

- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

- Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác