Danh mục TTHC của Sở Tài chính không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:38, Lượt xem: 795

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
 

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình xây dựng cơ bản (Dịch vụ công trực tuyến mức 4) Mức 4

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số quan hệ ngân sách (Dịch vụ công trực tuyến mức 4) Mức 4

- Thẩm tra dự toán thiết bị thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công

- Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quy định giá (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) Mức 3

- Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thường xuyên

- Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên

- Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) Mức 3

- Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) Mức 3

- Trình bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (hoàn trả tiền sử dụng đất đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước) 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác