Danh mục TTHC của Sở Nội vụ không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:38

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
 

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

- Khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác