Danh mục TTHC của Sở Kế hoạch và đầu tư không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:38, Lượt xem: 271

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

- Thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm A vốn ngân sách thành phố, dự án nhóm B và C trọng điểm vốn ngân sách trung ương

- Thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm B, C vốn ngân sách thành phố và các dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng từ vốn ngân sách quận, huyện

- Phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Thẩm định Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

- Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu

- Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài

- Thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

- Giãn tiến độ đầu tư

- Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

- Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

- Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện chủ trương đầu tư của UBND thành phố)

- Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chủ trương đầu tư của UBND thành phố)

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

- Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án không thuộc diện chủ trương đầu tư (Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư)

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án không thuộc diện chủ trương đầu tư (trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thuộc diện chủ trương đầu tư của UBND thành phố

- Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố

- Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác