Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
11 35/QĐ-UBND V/v Công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/01/2023 Quyết định
12 111/UBND-KT V/v triển khai Chỉ thị số 8733/CTBNN-TCLN ngày 23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/01/2023 Công văn
13 74/UBND-SYT V/v khẩn trương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2023 06/01/2023 Công văn
14 02/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 03/01/2023 Quyết định
15 3432/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 30/12/2022 Quyết định
16 33/UBND-CATP V/v chuẩn bị tốt các phương án thực hiện quy định của Luật cư trú về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị từ ngày 31/12/2022 04/01/2023 Công văn
17 01/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 03/01/2023 Kế hoạch
18 34/2022/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định hoạt động Ngăn ngừa và Ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/12/2022 Quyết định
19 3431/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2030 30/12/2022 Quyết định
20 7245/ĐA-UBND Đề án “Phát triển thể thao quần chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố ĐN giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045” 30/12/2022 Đề án