Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
11 18/2024/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng 08/05/2024 Quyết định
12 2357/UBND-KT V/v triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu 06/05/2024 Công văn
13 2362/UBND-ĐTĐT V/v triển khai thực hiện các dự án, công trình và các giải pháp thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn thành phố 06/05/2024 Công văn
14 16/2024/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 20/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng 06/05/2024 Quyết định
15 15/2024/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ 22/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành phố 06/05/2024 Quyết định
16 957/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý cấp thành phố 08/05/2024 Quyết định
17 101/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2024 02/05/2024 Kế hoạch
18 97/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/04/2024 Kế hoạch
19 849/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà 22/04/2024 Quyết định
20 848/QĐ-UBND V/v thu hồi khu đất thuê có diện tích 1.473m2 tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn của Công ty Cổ phần Xây lắp III - Petrolimex 22/04/2024 Quyết định