Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
11 15/CĐ-PCTT Công điện về việc ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất khu vực thành phố Đà Nẵng 30/11/2023 Công văn
12 2549/QĐ-UBND Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 21/11/2023 Quyết định
13 51/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng 24/11/2023 Quyết định
14 6509/UBND-TH V/v xử lý các vấn đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm trước Kỳ họp HĐND TP cuối năm 2023 24/11/2023 Công văn
15 6481/UBND-TH V/v triển khai các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 23/11/2023 Công văn
16 52/2023/QĐ-UBND Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trên địa bàn thành phố 25/11/2023 Quyết định
17 2567/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Đô thị huyện lỵ Hòa Vang tỷ lệ 1/2000 24/11/2023 Quyết định
18 2566/QĐ-UBND Phê duyệt tiếp nhận dự án Tài trợ thiết bị đồ chơi ngoài trời cho trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/11/2023 Quyết định
19 2555/QĐ-UBND V/v kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố 21/11/2023 Quyết định
20 2552/QĐ-UBND V/v phê duyệt Dự án đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn TP Đà Nẵng 21/11/2023 Quyết định