Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Đà Nẵng lần thứ I - năm 2023 nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023), 24 năm Ngày Dân vận cả nước (15/10/1999-15/10/2023).

Văn bản chỉ đạo điều hành