Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại buổi họp về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 vào chiều 9-8. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại buổi họp về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 vào chiều 9-8. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Văn bản chỉ đạo điều hành