Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 28-6. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì Hội nghị.

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 28-6. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì Hội nghị.

Văn bản chỉ đạo điều hành