Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Khánh Hòa, ngày 02-02, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng đoàn cùng Thường trực Thành ủy, UBND, UBMTTQVN thành phố, các ban, ngành đoàn thể thành phố thăm, làm việc với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn tàu ngầm 189 và cán bộ, chiến sỹ Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Khánh Hòa, ngày 02-02, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng đoàn cùng Thường trực Thành ủy, UBND, UBMTTQVN thành phố, các ban, ngành đoàn thể thành phố thăm, làm việc với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn tàu ngầm 189 và cán bộ, chiến sỹ Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng.

Văn bản chỉ đạo điều hành