Trước những khó khăn về đơn hàng và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang nỗ lực xoay sở duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh để người lao động có việc làm và có thể đón một cái Tết tươm tất.

Văn bản chỉ đạo điều hành