Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố (GD&ĐT) thành phố vừa thông tin, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Đà Nẵng có 12.716 thí sinh đăng ký tham dự. Trong đó, 112 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, 546 thí sinh dự thi xét tuyển Cao đẳng, Đại học và 12.058 thí sinh dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển Cao đẳng, Đại học.

Văn bản chỉ đạo điều hành