Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 22-02-2024 17:16, Lượt xem: 2523

Ngày 19-2, UBND thành phố ban hành Quyết định 356/QĐ-UBND về Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (một số nội dung về sử dụng đất tại khu vực các phân khu: Công nghệ cao, Đô thị Sườn đồi, Đổi mới sáng tạo, Ven vịnh Đà Nẵng, Cảng biển Liên Chiểu, Trung tâm lõi xanh).

Cụ thể, đối với Khu vực phân khu Công nghệ cao: Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu Công nghệ cao; thuộc địa giới hành chính các phường Hoà Khánh Bắc, Hoà Hiệp Nam, Hoà Hiệp Bắc - quận Liên Chiểu và các xã Hoà Liên, Hoà Sơn - huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 404 ha.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Phân bổ các cụm công trình hạ tầng xã hội (hoán đổi vị trí) phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: không thay đổi Đất trường THPT; Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị tăng khoảng 4 ha; Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 13 ha; Đất trung tâm y tế tăng khoảng 2 ha; Đất đơn vị ở mới giảm khoảng 11 ha; Đất mặt nước giảm khoảng 8 ha.

Tổ chức, phân bổ lại khu vực cây xanh mặt nước tuyến kênh thoát nước Hoà Liên. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: không thay đổi Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị, Đất sử dụng hỗn hợp; Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 9 ha, Đất cây xanh chuyên dụng (cây xanh cách ly) tăng khoảng 11 ha; Đất mặt nước giảm khoảng 20 ha (do phù hợp hiện trạng và nghiên cứu chi tiết của tuyến kênh thoát nước).

Điều chỉnh vị trí Bến xe phía Bắc từ khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh về nút giao đường tránh Nam hầm Hải Vân và đường Vành đai phía Tây 2. Tại khu vực phân khu Công nghệ cao điều chỉnh từ Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật thành Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị, Đất đơn vị ở, Đất cây xanh chuyên dụng. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật giảm khoảng 43 ha; Đất đơn vị ở tăng khoảng 28 ha; Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị tăng khoảng 9 ha; Đất cây xanh chuyên dụng (cây xanh cách ly) tăng khoảng 6 ha (vị trí Bến xe phía Bắc sau điều chỉnh tại phân khu Cảng biển Liên Chiểu).

Đối với Khu vực phân khu Đô thị Sườn đồi: Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu Đô thị Sườn đồi; thuộc địa giới hành chính các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Phú - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 457 ha.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Tổ chức, phân bổ lại 03 vị trí hồ nước, bổ sung thêm các không gian cây xanh. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất đơn vị ở mới giảm khoảng 20 ha, Đất sử dụng hỗn hợp giảm khoảng 12 ha, Đất nông nghiệp giảm khoảng 23 ha, Đất mặt nước giảm khoảng 101 ha (do hiện trạng độ dốc lớn); Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị kết hợp mặt nước tăng khoảng 48 ha, Đất rừng sản xuất tăng khoảng 108 ha.

Điều chỉnh khu vực rừng sản xuất tại khu vực hồ Trước Đông thành công viên chuyên đề. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất mặt nước tăng khoảng 2 ha, Đất cây xanh chuyên để tăng khoảng 2 ha, Đất rừng sản xuất giảm khoảng 4 ha.

Hoán đổi vị trí đất sử dụng hỗn hợp để phát triển dự án khu tổ hợp phi thuế quan tại nút giao đường Bà Nà – Suối Mơ và trục đường 29 m quy hoạch. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất sử dụng hỗn hợp tăng khoảng 18 ha, Đất đơn vị ở mới giảm khoảng 18 ha.

Điều chỉnh Đất công nghiệp tại phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân thành Đất kho tàng để mở rộng khu logistic tại khu vực Hoà Nhơn và Đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối để bố trí cảng cạn Hòa Nhơn. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất công nghiệp giảm khoảng 20 ha; Đất kho tàng tăng khoảng 5 ha, Đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối tăng khoảng 15 ha.

Đối với Khu vực phân khu Đổi mới sáng tạo: Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu Đổi mới sáng tạo; thuộc địa giới hành chính các phường Khuê Trung, Hoà Xuân, Hoà Thọ Tây - quận Cẩm Lệ và xã Hoà Phước - huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 34 ha.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Phân bổ lại cụm công trình hạ tầng xã hội (hoán đổi vị trí) tại khu vực phía Tây đường Trần Nam Trung về các khu vực: phía Đông Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, phía Tây Nam nút giao đường Nguyễn Xuân Lâm - Đô Đốc Tuyết, phía Đông Bắc nút giao đường Trần Nam Trung – Phạm Hữu Nghị, phía Tây nhà máy nước Cầu Đỏ, phía Đông chợ mới Ba Xã Hòa Phước phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 9 ha, Đất trường THPT tăng khoảng 2 ha, Đất cơ quan giảm khoảng 11 ha, không thay đổi Đất trung tâm y tế và Đất đơn vị ở.

Cụ thể: Khu vực phía Tây đường Trần Nam Trung (khoảng 10 ha): Điều chỉnh từ Đất y tế (2 ha), Đất trường THPT (4 ha), Đất dịch vụ - công cộng đô thị (4 ha) thành Đất đơn vị ở hiện trạng và Đất trụ sở cơ quan để bố trí khu Ngoại giao đoàn.

Khu vực phía Tây Nam nút giao đường Nguyễn Xuân Lâm – Đô Đốc Tuyết và khu vực phía Đông Bắc nút giao đường Trần Nam Trung – Phạm Hữu Nghị, tổng diện tích khoảng 2 hạ: Điều chỉnh từ Đất dịch vụ - công cộng đô thị thành Đất y tế; Khu vực phía Đông Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân (khoảng 15 ha): Điều chỉnh từ Đất trụ sở cơ quan thành Đất dịch vụ - công cộng đô thị; Khu vực phía Tây Nhà máy nước Cầu Đỏ (khoảng 4 ha): Điều chỉnh từ Đất đơn vị ở thành Đất trường THPT; Khu vực phía Đông Chợ mới Ba Xã Hòa Phước (khoảng 2 ha): Điều chỉnh từ Đất đơn vị ở thành Đất trường THPT.

Điều chỉnh Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị thành Đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị kết hợp Bãi đỗ xe ngầm tại khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Nguyễn Tri Phương và đường Thăng Long. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất dịch vụ công cộng đô thị giảm khoảng 01 ha, Đất cây xanh sử dụng công cộng tăng khoảng 01 ha.

Khu vực phân khu Ven vịnh Đà Nẵng: Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu Ven vịnh Đà Nẵng; thuộc địa giới hành chính phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam - quận Liên Chiểu và phường Thanh Khê Tây - quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 31 ha.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Phân bổ cụm công trình hạ tầng xã hội (hoán đổi vị trí) tại khu vực phía Tây nút giao thông ngã ba Huế về các khu vực phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: không thay đổi Đất trường THPT, Đất y tế, Đất dịch vụ công cộng đô thị; Đất sử dụng hỗn hợp giảm khoảng 5 ha; Đất đơn vị ở hiện trạng giữ lại tăng khoảng 5 ha.

Cụ thể: Khu vực phía Tây nút giao ngã ba Huế (khoảng 9 ha): Điều chỉnh từ Đất trường THPT, Đất y tế và Đất dịch vụ - công cộng đô thị thành Đất đơn vị ở hiện trạng thực tế; Khu vực Công ty Cổ phần Dệt may 29-3 (khoảng 5 ha): Điều chỉnh từ Đất dịch vụ - công cộng đô thị thành Đất sử dụng hỗn hợp (khoảng 4 ha, để bố trí hạ tầng xã hội), đất trường THPT (khoảng 01 ha); Khu vực Nhà máy Coca-Cola (khoảng 4ha): Điều chỉnh từ Đất đơn vị ở thành Đất trung tâm y tế; Khu vực ga đường sắt cũ (khoảng 12 ha): Điều chỉnh từ Đất sử dụng hỗn hợp thành Đất dịch vụ - công cộng đô thị (khoảng 9 ha). Đồng thời, tịnh tiến khu đất trường THPT về phía Đông (giáp đường Mẹ Suốt với diện tích không thay đổi khoảng 3 ha).

Bổ sung Đất cây xanh sử dụng công cộng để mở rộng Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 01 ha, Đất đơn vị ở kết hợp thương mại dịch vụ giảm khoảng 01 ha.

Đối với Khu vực phân khu Cảng biển Liên Chiểu: Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu Cảng biển Liên Chiểu; thuộc địa giới hành chính phường Hòa Hiệp Bắc - quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 49 ha.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Điều chỉnh khu vực quy hoạch Đất kho tàng thành Đất đơn vị ở để giữ lại khu vực dân cư hiện trạng đang sinh sống ổn định: Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất kho tảng giảm khoảng 3 ha, Đất đơn vị ở hiện trạng tăng khoảng 3 ha.

Điều chỉnh vị trí Bến xe phía Bắc từ khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh về nút giao đường tránh Nam hầm Hải Vân và đường Vành đai phía Tây 2. Tại khu vực phân khu Cảng biển Liên Chiều điều chỉnh từ Đất kho tàng và Đất đơn vị ở thành Đất hạ tầng kỹ thuật khác ngoài đô thị (Bến xe): Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật tăng khoảng 46 hạ; Đất đơn vị ở giảm khoảng 34 ha; Đất kho tàng giảm khoảng 12 ha (vị trí Bến xe phía Bắc trước điều chỉnh tại phân khu Công nghệ cao).

Khu vực phân khu Trung tâm lõi xanh: Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung thuộc phân khu Trung tâm lõi xanh; thuộc địa giới hành chính xã Hoà Nhơn - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 11 ha.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Điều chỉnh mở rộng đất trung tâm y tế tại khu vực trung tâm y tế huyện Hòa Vang để hình thành trung tâm y tế và nghiên cứu phát triển công nghệ y khoa, đào tạo, chuyển giao công nghệ. Chi tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản sau điều chỉnh: Đất trung tâm y tế tăng khoảng 11 ha; Đất trung tâm giáo dục đào tạo giảm khoảng 11 ha.

Trên cơ sở các nội dung nói trên, thực hiện điều chỉnh điểm a, điểm ba, khoản 5, điều 1 của Quyết định 359/QĐ-TTg, điều chỉnh khoản 1, điều 2 của Quyết định số 2242/QĐ-UBND (các nội dung, diện tích điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được cụ thể theo từng chức năng sử dụng đất; các chức năng sử dụng đất không điều chỉnh giữ nguyên theo các quyết định phê duyệt trước đây).

Cụ thể, đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 31.832 ha, chiếm khoảng 32,30% diện tích đất trên đất liền. Trong đó:

Đất dân dụng, khoảng 14.141 ha (khoảng 90,6 m2/người, tăng khoảng 0,3 m2/người), chiếm khoảng 44,42% đất xây dựng đô thị, trong đó: Đất đơn vị ở, khoảng 9.547 ha (khoảng 61,2 m2/người, giảm khoảng 0,3 m2/người), gồm: Các nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ - công cộng; cây xanh công cộng; đường giao thông và bãi đỗ xe cho đơn vị ở. Trong đó đất đơn vị ở khoảng 7.133 ha, đất đơn vị ở kết hợp thương mại, dịch vụ khoảng 2.414 ha; Đất dịch vụ - công cộng cấp đô thị, khoảng 476 ha, gồm đất xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ, chợ, thiết chế văn hóa,... cấp đô thị; Đất trường trung học phổ thông, khoảng 108 ha; Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị khoảng 1.464 ha; Đất sử dụng hỗn hợp, khoảng 2.546 ha, gồm đất xây dựng nhà, công trình hỗn hợp hoặc được sử dụng cho một số mục đích khác nhau như: Các nhóm nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch,..; các công trình dịch vụ - công cộng; cây xanh công cộng; đường giao thông và bãi đỗ xe.

Đất ngoài dân dụng khoảng 17.691 ha, gồm: Đất công nghiệp, công nghệ cao khoảng 4.097 ha; đất kho tàng (kho bãi và trung tâm logistics) khoảng 222 ha; đất trung tâm nghiên cứu đào tạo khoảng 558 ha; đất cơ quan khoảng 32 ha; đất trung tâm y tế khoảng 149 ha; đất du lịch khoảng 2.332 ha; đất tôn giáo, di tích khoảng 109 ha; đất giao thông khoảng 3.089 ha (tính đến đường liên khu vực, không bao gồm giao thông tĩnh); đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.165 ha; đất cây xanh chuyên đề khoảng 446 ha; đất trung tâm thể dục thể thao khoảng 931 ha; đất cây xanh chuyên dụng khoảng 1.481 ha; đất an ninh quốc phòng khoảng 2.400 ha (chưa bao gồm huyện Hoàng Sa); đất nghĩa trang khoảng 680 ha.

Đất khác: Khoảng 66.714 ha, gồm: Đất ở làng xóm khoảng 2.492 ha; Đất nông nghiệp khoảng 4.596 ha; đất rừng đặc dụng khoảng 31.081 ha, đất rừng phòng hộ khoảng 8.938 ha, đất rừng sản xuất khoảng 16.469 ha, mặt nước khoảng 3.094 ha. đất dự phòng khoảng 104 ha.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác